Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Židenice.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brno-Židenice a kandidátech ČSSD za Brno-Židenice.

 


Zateplení MŠ Šaumannova a rozšíření kapacity MŠ Koperníkova

Po 20.05.2013 12:35

Městská část Brno - Židenice:

MŠ Šaumannova 20

V letošním roce se MČ Brno - Židenice, přes objektivní obtíže, podařilo zařazení žádosti o dotaci z OPŽP MŽP na projekt „Snížení energetické náročnosti MŠ Šaumannova 20“. Ačkoliv program byl otevřen v enormně krátkém termínu od 22.2. do 7.3.2013, MČ se podařilo získat i nutný souhlas RMB a tím splnit i poslední, těžko splnitelnou podmínku (s ohledem na dobu otevření programu).

MŠ Šaumannova 20 je poslední MŠ v MČ která nemá prozatím vyměněna okna a ani není jinak zateplena. Budova byla stavěná v tzv. „akci Z“ a zaslouží si jak výměnu oken, tak i zateplení pláště. S ohledem k akceptaci naší žádosti dojde k „snížení energetické náročnosti“ budovy již v letošním roce. Celkový rozpočet činí 3 mil. Kč a MČ se bude podílet na spolufinancování do výše 40%.

 

MŠ Koperníkova

Tak jako většina MČ, tak se i Židenice potýkají s nedostatkem míst pro děti v MŠ, konkrétně pro děti tříleté a mladší. Samozřejmě MČ sklízí od rodičů v době „ekonomické krize“ silnou kritiku. Ačkoliv v tomto volebním období vydává radnice nemalé finanční prostředky do školství, musíme prioritně naplňovat požadavky hygieniků na úpravu prostor a sociálních zařízení, to aby nedošlo k omezení provozu zřizovaných škol. Tato situace vznikla již na přelomu milénia, kdy političtí předchůdci nepočítali s potřebnou rezervou míst do budoucnosti a došlo k zrušení více nežli poloviny MŠ v městské části a to na osm.

Vzhledem k dané situaci hledáme řešení. Vznikla studie zřízení dvou tříd MŠ při ZŠ Krásného, ovšem finanční náročnost pro tento projekt je pro rozpočet MČ příliš vysoký. MČ v letošním roce, za finančního přispění MMB, vytvoříme třídu v MŠ Koperníkova o kapacitě cca 20 míst, a to rekonstrukcí, úpravou, staré již nevyužívané prádelny. Rozpočet na tuto akci je cca 2 mil. Kč.

 

Karel Bernášek
místostarosta MČ Brno – Židenice