Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Židenice.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brno-Židenice a kandidátech ČSSD za Brno-Židenice.

 


Zajištění důstojného života seniorů v Židenicích

Ne 05.10.2014 16:53

Léta nebyly roky pro seniory, zdravotně postižené, nezaměstnané a ty nepotřebnější vůbec jednoduché.

Léta nebyly roky pro seniory, zdravotně postižené, nezaměstnané a ty nepotřebnější vůbec jednoduché. Sociální politika státu, která má těmto ohroženým skupinám pomáhat, jim v pojetí vlády ODS a TOP 09 život spíše komplikovala. Dnešní vláda tak bude mít hodně co napravovat.

Jednou z priorit i zastupitelů ČSSD v Židenicích musí být zajištění důstojného života seniorů. Je ostudou, když společnost nechá lidi, kteří prožili dětství za války a aktivní život v totalitě, propadat po statisících do chudoby.

Chceme zkvalitňovat pečovatelskou službu v Židenicích, jejich pečovatelskou a úklidovou službu, zajištění dostatečné kvality a kapacity rozvozu obědů. Navýšit kapacity bytů v Židenicích pro seniory, zkulturnit prostředí v dosavadních, zároveň ale také vytvářet podporu co nejdelšímu životu seniora v prostředí jeho domova. Chceme vytvářet přátelské prostředí pro hendikepované lidi. Chceme odstraňovat stavební bariéry pro přístup hendikepovaných do objektů v katastru Židenic. Vytvářet podmínky v objektech radnice (např. Dělnický dům, společenské centrum Karas …), kde by se senioři a hendikepovaní mohli scházet a realizovat se. Podporovat různé druhy kulturních akcí k vyplnění jejich volného času, školení k zajištění jejich bezpečnosti a možnosti přizpůsobení se době a nové techniky (školení ve spolupráci s Policií, v IT technologiích, nových právních předpisů aj.)

Je třeba pomáhat slabým občanům z řad invalidů a důchodců k opětovnému začlenění do společnosti a pečovat o občany, kteří se nezaviněně ocitli v kritické životní situaci.

Chceme v rozpočtu Židenic najít prostředky na vytvoření zkrácených úvazků pro tělesně postižené a přitom podpořit zaměstnavatele, k možnosti vytvoření zkrácených pracovních úvazků, s pružnou pracovní dobou nebo prací z domova.

Oto Koseček

Vybudovali jsme Společenské centrum Karas, které slouží zároveň jako kontaktní místo Senior Point.

Vybudovali jsme společenské centrum Karas