Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Židenice.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brno-Židenice a kandidátech ČSSD za Brno-Židenice.

 


Vznik, vývoj a zajímavosti Juliánova

So 05.07.2014 22:31

Vznik, vývoj a zajímavosti Juliánova

Klikněte pro zvětšení obrázku.

Vesnice Juliánov (německy Julienfeld) vznikla v roce 1786 na pozemcích rozparcelovaného černovického dvora.

Vesnice Juliánov (německy Julienfeld) vznikla v roce 1786 na pozemcích rozparcelovaného černovického dvora, jenž náležel k panství zábrdovického kláštera. Pojmenována byla podle Juliany, dcery majitele dvora a zakladatele vsi. Správněji by se tedy Juliánov měl jmenovat Julianin, tedy mít ženskou podobu tak, jako je tomu v německém názvu, nikoli v podobě mužské Juliánov. Přidržme se však zažitého českého názvu, který se jako Julianow objevuje  v roce 1846.

Osada byla situována jižně od Židenic na úpatí Bílé hory. Uchazeči o rozdělované pozemky museli zaplatit určitou částku a dostali usedlost a 8 měřic půdy, na níž mohli začít hospodařit a postupně začali odvádět úrok a desátky.

V roce 1849 byl Juliánov, který v této době měl více než šedesát domů a téměř pět set obyvatel, spojen s Židenicemi, avšak už roku 1867 se znovu osamostatnil a samostatnou obcí zůstal až do roku 1919, kdy se stal součástí Brna. V této době Juliánov také zaznamenal velký rozvoj, jen do 90. let 19. století bylo v obci postaveno téměř padesát nových domů. Po připojení k Brnu byl Juliánov dlouhá desetiletí jeho osadou, až teprve roku 1952 byl znovu sloučen s Židenicemi. V této době, až do roku 1991 se pro území Juliánova užíval rovněž pomístní název Hybešova čtvrť. V letech 1960–1965 vyrostlo v jihovýchodní části Juliánova jedno z prvních panelových sídlišť v Brně, které projektoval Pavel Krchňák.

Koncem 19. století se Juliánov stal centrem dělnického hnutí. V roce 1896 zde byl založen Spolek pro stavbu Dělnického domu a samotná budova byla potom otevřena 15. srpna 1897. Původní stavba však byla téměř zbourána a její podobu dnes připomínají už jen staré pohlednice a fotografie. Současnou podobu dům získal po přestavbě v roce 1925. Od roku 1951 byl Dělnický dům spravován Závodním klubem odborové organizace firmy Zetor a na konci roku 1993 byl převeden do třicetiletého pronájmu městské části Brno – Židenice.

Aktivitu dělnického hnutí v Juliánově připomíná dodnes Památník založení dělnického hnutí (nazývaný také Památník dělnických demonstrací vedených Josefem Hybešem), jenž se nachází na Bílé hoře nad Juliánovem. Dílo architektů Jiřího Auermüllera a Ladislava Martínka bylo instalováno v roce 1967. Památník se skládá z masivní vrstvené betonové plastiky s průhledy a asi metr dlouhé pamětní desky z hnědé leštěné žuly. Na ní stojí nápis:

Prolétáři všech zemí, spojte se. Na těchto místech se v roce 1869 scházel brněnský proletariát vedený Josefem Hybešem, aby bojoval za svá práva.“

Zajímavostí je, že na pamětní desce bylo údajně vytesáno chybné datum demonstrace. Místo roku 1869 měl být pravděpodobně uveden rok 1893.

Vedle Dělnického domu je druhou významnou stavbou v Juliánově Masarykova základní škola – Škola na Kamenačkách. Měšťanská škola v Juliánově byla poprvé otevřena ve školním roce 1920/1921 s jednou chlapeckou a jednou dívčí třídou. Původně však v prvním poschodí školy na Táborské 1. Obě školy se potom do nové budovy na Kamenačkách  4 přestěhovaly 11. ledna 1932.

 Mgr. Milan Strmiska, kronikář

Zdroj: Židenický Zpravodaj

VznikvvojazajmavostiJulinova1

VznikvvojazajmavostiJulinova2

VznikvvojazajmavostiJulinova3

VznikvvojazajmavostiJulinova4