Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Židenice.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brno-Židenice a kandidátech ČSSD za Brno-Židenice.

 


Výherní automaty v Židenicích

Čt 30.01.2014 20:33

Na posledním zasedání zastupitelstva Židenic v roce 2013 byl předložený návrh Rady městské části Brno-Židenice na zrušení automatů v Židencích.

Na posledním zasedání zastupitelstva Židenic v roce 2013 byl předložený návrh Rady městské části Brno-Židenice na zrušení automatů v Židencích. Tento krok byl důsledkem nálezu Ústavního soudu z 11. dubna 2013 Pl. ÚS 6/13 zabývajícím se zákonem o loteriích. Tento nález rozhodl, že z důvodu protiústavnosti škrtá ze zákona o loteriích přechodné ustanovení, které obcím zatím znemožňovalo účinně regulovat hazard – a to jak VHT tak tzv. VLT automaty.

Proto na tento krok reagovalo i město Brno a připravilo koncem roku 2013 aktualizaci Obecně závazné vyhlášky  o regulaci provozu loterií a jiných podobných her a stanovení opatření k zabezpečení veřejného pořádku. K této aktualizaci se mohli vyjádřit všechny městské části Brna. A žideničtí zastupitelé se vyjádřili jednoznačně – automaty zakázali.

Tento postoj zaujímá Rada městské části a Zastupitelstvo konzistentně několik let, např. už 9.listopadu 2011 na zasedání ZMČ naši zastupitelé doporučili změnit tehdejší platnou vyhlášku o regulaci provozu loterií na zákaz provozu na celém území městské části Brno-Židenice  (spolu s dalšími 19 městskými částmi). Již tehdy dal Ústavní soud za pravdu obcím a nikoliv Ministerstvu financí, které automaty povolovalo.

Stávalo se ale smutným faktem, že provozovatelé automatů tuto vyhlášku obcházeli díky pomoci Ministerstva financí. Ministerstvo nové typy automatů (tzv. videoloterijní terminály VLT) povolovalo dle tzv. loterijního zákona, a to někdy až na 10 let dopředu, navíc stanovovalo přechodná období a výjimky a provozovatelé automatů zákaz obce ne vždy dodržovali

Nicméně díky již zmíněnému novému nálezu Ústavního soudu z roku 2013  již obce mají plně pravomoc automaty na svém území povolovat či zamítat (již dříve povolené z ministerstva financí) a ministerstvo musí rozhodnutí obce plně akceptovat. Proto dík patří všem radním i zastupitelům, kteří znovu v Židenicích potvrdili svůj nekompromisní postoj k automatům a na svém prosincovém zasedání 2013  doporučili trvat na zákazu automatů v Židenících.

V souvislosti s tím i ministerstvo financí řízené novým ministrem začalo vydávat rozhodnutí o rušení jednotlivých automatů. Na začátku roku 2013 bylo v Židenicích 146 automatů a k dnešnímu datu je jich „jen“31 apostupně se ruší další.  Ministerstvo financí je povinno začít samo od sebe či na základě podnětu úředníků či občanů zahajovat správní řízení a povolení odebírat. Věříme, že toto rozhodnutí zastupitelstva ve spolupráci s nově vedeným ministerstvem financí pomůže zlepšit náš veřejný prostor.

Zároveň děkujeme za množství emailů a zpráv, které nám občané napsali a podpořili radnici prosazovat tento jasný postoj. V případě zájmu o další informace prosím kontaktujte mě na nesiba@zidenice.brno.cz.

PhDr. Jiří Nesiba, Ph.D., místostarosta