Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Židenice.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brno-Židenice a kandidátech ČSSD za Brno-Židenice.

 


Veřejná architektonická soutěž v Židenicích na revitalizaci parku a vyhlídky Bílá hora

Po 19.03.2012 12:49

Na svém letošním čtvrtém zasedání Rada městské části Brno-Židenice vyhlásila veřejnou ideovou soutěž na „Vytvoření ideové studie na revitalizaci lesoparku a vyhlídky Bílá hora v Brně Židenicích“. Podklady k této veřejné soutěži byly ale připraveny nejen samotnou radnicí i některými členy opozičních politických stran.

Židenická radnice na základě své výzvy poskytne vybraným účastníkům finanční ocenění. Toto vyhlášení veřejné soutěže je určeno odborné veřejnosti a studentům oborů blízkých územnímu rozvoji či krajinné architektuře. Každý účastník se této veřejné soutěže může zúčastnit pouze s jednou studií. Soutěže se mohou účastnit autorské týmy a skupiny, každá přihlášená studie musí mít pouze jednoho autora.

Vyhlašovatelem budou finančně ocenění autoři 3 nejlepších návrhů, a to v pořadí:

1. Místo – 20.000,-Kč

2. Místo – 10.000,-Kč

3. Místo – 6.000,-Kč

Všechny návrhy a výsledek bude prezentován na internetových stránkách vyhlašovatele.

Podkladové mapy s vyznačeným územím a fotografie pro nákres studií jsou k dispozici po dobu trvání soutěže na webových stránkách ÚMČ Brno-Židenice www.zidenice.cz, či na podatelně tohoto úřadu. Akce se soustředí na soutěžní práce zabývající se situační schématem a se zákresem řešení území, dále na řešení vyhlídky (vizualizace, technický popis, návrh konstrukčního řešení), zákresem do foto či grafickým návrhem na využití veřejného prostranství (hřiště, odpočinková zóna). To vše za předpokladu, že soutěžní návrh musí respektovat stávající územní plán a návrh nového ÚP (varianta I. a II.) a ochranná pásma (vodojem, rezervace…).

Všemi návrhy se bude zabývat komise, která bude sestavena nejen ze zastupitelů městské části, ale i ze zástupců akademické obce či odborné veřejnosti. Lhůta pro doručení studií končí dne 31.5.2012 v 12:00 hod. Samotné slavnostní vyhlášení výsledků proběhne dne 26.6. 2012 v 10.hod na úřadě městské části.

PhDr. Jiří Nesiba, Ph.D.,
místostarosta Brno-Židenice