Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Židenice.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brno-Židenice a kandidátech ČSSD za Brno-Židenice.

 


Ukradené pamětní desky jsou zpět

So 06.09.2014 18:57

Po delších jednáních se nám daří vracet na místo část našeho židenického kulturního dědictví.

small_nesibaPo delších jednáních s majiteli objektů a samotným zhotovitelem mohu konstatovat, že se nám daří vracet na místo část našeho židenického kulturního dědictví. Jedná se o pamětní desky, které byly po Druhé světové válce instalovány na rohových domech našich ulic. Těch ulic, které nesly nové pojmenování po válečných hrdinech, kteří padli ve válce.

V posledním roce jak jsme ale smutně zaregistrovali, že čtyři z těchto pamětních kovových desek byly ukradeny. Žádná z nich nebyla vypátrána a o jejich osudu můžeme spekulovat, ale velmi pravděpodobně tento neodpustitelný vandalský čin posloužil někomu k rychlému získání financí ve sběrnách surovin. Bohužel desky nebyly nijak památkově chráněné a k financování jejich rekonstrukce jsme nenašli partnera. Navíc nebyli na domech v majetku Brna.

Jako učitel historie jsem si vzal tuto nápravu do své kompetence a zahájil jednání o jejich návrat na své místo. Jednak přesvědčit zastupitele, abychom našli finance, jednak dát právní formu vlastnictví desek. Vše se podařilo. Navíc abychom zabránili krádežím těchto desek i do budoucna tak jsou nové zhotovené v černém decentním vyleštěném mramoru. Všechny údaje zůstaly zachovány, jen již neexistující Svaz protifašistických bojovníků nahradíme ÚMČ Brno-Židenice, která d.f. desky navrací.

Zatím se jedná o tři desky – Františka Geislera, poručíka československé armády, který padl v roce 1944 v Dukelském průsmyku (na Geislerova 1), další zrenovovaná deska je českého spisovateleVladislava Vančury (Vančurova 1), a konečně i lékaře Josefa Kaleckého umučeného nacisty, jež má pamětní desku na Kaleckého 1.

Snad se nám proto procházka po našich Židenicích zase o něco zpříjemní. Prosím proto všechny, aby s všímali svého okolí a v případně podezření, že by někdo měl zálusk jakékoliv pamětní desky ničit či krást, okamžitě volejte na linku České Police 158 či Městské policie Brno 156.

Zároveň děkuji za postřehy na možnou instalaci nových desek významným občanům Židenic. Důstojné nápady, o kterých jsme s občany diskutovali, jsou např. umístění desky československého letce Františka Boudy na Nezamyslovu, kde bydlel, či básníka Zdeňka Rotrekla u Staré Osady, který zde také bydlel. Pokud nás napadá i někdo další, dejte prosím vědět.

PhDr. Jiří Nesiba, Ph.D., místostarosta

Kalecký Josef

Vančura