Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Židenice.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brno-Židenice a kandidátech ČSSD za Brno-Židenice.

 


Společenský život v Židenicích

Út 29.04.2014 16:53

V dnešní době se většina obcí snaží povzbuzovat spolkový a veřejný život.

Rád bych poděkoval zastupitelům v Židenicích, kteří na posledním zasedání zastupitelstva podpořili přidělení dotací spolkům působící v Židenicích. Opět jsme na radnici dodrželi náš závazek o nesnižování dotací v naší městské části.  Proto zastupitelstvo mělo možnost přerozdělit1,3 milkč pro rok 2014. Administrování žádosti bylo sníženo na minimum, tak aby bylo co nejvstřícnější k žadatelům. Již tradičně se dělí oblasti dotací na celky, které projednávají komise a Rada městské části v oblastech sociálních (195 tis kč), projekty pro oblast kultury (195 tis kč), projekty pro oblast mládeže (170 tis kč),  projekty pro oblast sportu (740 tis. kč).

Věřím, že jsme proto svým rozhodnutím vyhověli kompromisně co největšímu okruhu zájemců, i když dlouhodobě důraz klademe na sportovní vyžití našich dětí ve volném čase. Právě pohyb venku a volnočasové aktivity spojené se sportem by měly sloužit k všestrannějšímu rozvoji dětí. Mimo tyto aktivity ale dotace slouží i neziskovým sdružením a spolkům starající se o přírodu, seniory, sdružení rodičů při ZŠ, divadla..atd. Pro větší transparentnost byl i schválen bod, že všechny schválené žádosti o dotace budou zveřejňovány, aby se občané mohli sami podívat, jak rozhodují jejich zastupitelé.

V dnešní době se většina obcí snaží povzbuzovat spolkový a veřejný život. Dotace neziskovým sdružením působícím v obci jsou jednou z cest. Ale i mimo dotace mnoho z Vás dělá i bez finančního ohodnocení záslužnou práci pro obec. Těm patří dvojnásobný dík. Pořádají se setkání či umělecké akce. Kdo navštívil např. oslavy dne narození židenického rodáka Bohumila Hrabala v pátek 28.března před jeho rodným domkem na Balbínově, byl překvapen jak studenti bez nároku na sponzorský dar uspořádali zajímavý happening. Nebo mnohé kavárny u nás dělají dobrovolně vernisáže, autorské čtení, setkání s občany, letní tábory či sportovní turnaje.

Děkujeme proto všem, kteří se takto starají o veřejný prostor a rád bych vyzval všechny, kdo mají zájem o spolkový život v Židenicích, ať se na nás obrátí. Minimálně Židenický Zpravodaj může sloužit i k informování o Vašich aktivitách a popularizovat Vaši činnost – stačí poslat článek případně s doprovodnou fotkou na zpravodaj@zidenice.brno.cz. Tak se o Vás mohou dozvědět i naši školáci či jejich rodiče a pomoci Vám s organizací.

PhDr. Jiří Nesiba, Ph.D., místostarosta

jinesibapozdravilidenickhorodkaspisovatelevclavaclkapojehopedncenaulicitborsk

Jiří Nesiba pozdravil židenického rodáka spisovatele Václava Cílka po jeho přednášce na ulici Táborské.