Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Židenice.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brno-Židenice a kandidátech ČSSD za Brno-Židenice.

 


Sociální služby

So 25.01.2014 20:40

Protože mne oslovilo s žádostí o pomoc několik našich spoluobčanů, rozhodl jsem se vysvětlit některé základní pojmy v sociální oblasti pro Vaši lepší orientaci v dané oblasti.

Vážení spoluobčané,

pracuji jako předseda sociální komise pro MČ Židenice a dlouhou dobu v sociálních službách. Protože mne oslovilo s žádostí o pomoc několik našich spoluobčanů, rozhodl jsem se vysvětlit některé základní pojmy v sociální oblasti pro Vaši lepší orientaci v dané oblasti.

V nedávné době bylo otevřeno obecní společenské centrum „Karas“ na rohu ulic Vojanovy a Vymazalovy (Karáskově nám.). Toto společenské zařízení slouží široké veřejnosti v různých oblastech činnosti. Když se zvažovalo jeho otevření a k jakým účelům bude sloužit, doporučil jsem panu místostarostovi Bernáškovi i účel sociální, zprostředkoval kontakt na o.p.s. Společně a nakonec i realizaci tzv. Senior pointu, který nabízí širokou paletu rad a pomoci nejen seniorům, ale veškerému obyvatelstvu např. v sociální oblasti, právního poradenství a dalším. O nabídce pomoci Senior pointu bylo psáno v ŽZ již dříve.

Je potřeba ujasnit si nejprve některé základní pojmy. Víme, co skrývá název sociální služby, sociální poradenství, sociální pomoc…? Které zákonné normy nám mohou v sociální oblasti poradit, nasměrovat, pomoci vyřešit určité problémy?

V první řadě je nutné vycházet z historie a vzájemnostní solidarity lidí, hlavně těch, kteří netrpí nouzí, nedostatkem a mohou pomoci těm, kteří takové štěstí nemají. Je zároveň potřeba si uvědomit, že ti potřební nesmí zneužívat tuto solidaritu, neboť to vede k její degradaci.

Posláním sociálních služeb je pomoc a podpora lidem, kteří se potýkají s různými problémy. Například sociálními, zdravotními, rodinnými, která mají dlouhodobý charakter a tím ztěžují udržet si nebo získat zpět  své místo ve společnosti a žít život, který je dle společenských norem považován za běžný. Sociální péče je již přímá pomoc vyplývající právě ze společenské solidarity a vyjadřuje veškeré aktivity v sociální oblasti. Je založena na principu redistribuce prostředků v prostředí a službách ve společném prostoru. Cílem je všestranný rozvoj schopností  jedince tak, aby tento člověk mohl co nejdéle žít v domácím prostředí a zachoval si původní životní styl, tedy vedl svůj vlastní, pokud možno, samostatný život. Dále je nutné rozlišit sociální péči od sociální pomoci – tento pojem již vymezuje užší pojetí pro osoby v sociální nouzi, nepříznivé sociální situaci a v návaznosti na platnou legislativu umožňuje najít určitá řešení pro překonání této situace, a to ať již krátkodobě, nebo po dobu delší, ale nezbytně nutnou. Sociální poradenství je poskytování informací, které vedou k vyřešení nepříznivé sociální situaci. Rozlišuje se na dva druhy: základní, které poskytují zdarma veškeré organizace poskytující sociální služby a odborné, které je již zaměřeno na určitou speciální oblast a může být již zpoplatněno.

Z právních norem, které Vám mohou pomoci a osvětlit co potřebujete, bych se zmínil hlavně o z.č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a jeho prováděcí právní předpis - vyhlášku č. 505/2006 Sb. a následných novelizací. Tento zákon navazuje na z.č. 100/1988Sb. o sociálním zabezpečení a z.č. 117/1995Sb. o státní sociální podpoře. Z hlediska sociálního je třeba zmínit ještě dva zákony a to z.č. 110/2006 Sb. o životním a existenčním minimu a z.č. 111/2006Sb. o pomoci v hmotné nouzi.

Pokud tedy potřebujete poradit v otázkách sociálních, tak se nebojte, nestyďte a navštivte naše židenické centrum Karas, kde jsou odborníci v Senior pointu a rádi Vám radou pomohou, jak řešit danou situaci. Ve zkratce jsem Vás seznámil s těmi nejzákladnějšími pojmy a zákony v sociální oblasti, pokud bude zájem, tak rád budu nápomocen při řešení nepříznivé situace kteréhokoliv našeho občana.

S pozdravem  MVDr. Petr Nováček