Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Židenice.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brno-Židenice a kandidátech ČSSD za Brno-Židenice.

 


Snižujeme zadlužení Židenic

Čt 03.10.2013 21:46

Sociální demokracie společně s koaličními partnery přistupuje zodpovědně ke splácení závazků z předchozích volebních období a k 30.9.2013 činí dluh 61 milkorun.

Vážení žideničáci,

sociální demokracie, která již 3 roky působí ve vedení radnice naší městské části, významně přispěla ke snižování dluhu z předchozích volebních období. Úvěry z předchozích období z peněžních ústavů, případně z fondu bytové výstavby města Brna, byly výhradně použity do oblasti bytového hospodářství k regeneraci panelových či cihlových domů. Úvěrové zatížení městské části započalo již v letech 2004. Celková výše úvěrů dosáhla astronomických (z pohledu rozpočtu městské části Brno-Židenice)145 milKč. Sociální demokracie společně s koaličními partnery přistupuje zodpovědně ke splácení závazků z předchozích volebních období a k 30.9.2013 činí dluh 61 milkorun.

Přestože se potýkáme s finančním zatížením z minulých volebních období cca 15 milKč ročně vynakládané na jistiny a úroky z úvěrů, zachováváme stabilitu nejen ve vynakládání finančních prostředků na opravy, případně investice do objektů svěřených statutárním městem Brnem do správy městské části Brno - Židenice. V letošním roce se nám podařilo realizovat investiční akci „Regenerace obecních domů Meluzínova 1,3/5,7/9 a Meluzínova 2,4/6,8 v MČ Brno – Židenice“ s celkovými investičními náklady14,7 mil korun. Do dalších bytových domů bylo investováno cca50 mil. Korun. Hlavním příjmem pro financování oprav je příjem z nájmů. Další finanční prostředky získáváme prostřednictvím dotací, kde se nám v letošním roce podařilo získat dotace z rozpočtu Statutárního města Brna do oblasti školství na opravy a vybavení základních a mateřských škol a také dotace do bytové výstavby na opravu výtahů v domovním celku Stará osada 20,22,24.

Snahou sociální demokracie v nadcházejících letech bude nadále snižování zadluženosti městské části, optimalizace kapitol rozpočtu při zachování finanční stability jednotlivých rozpočtových kapitol a v neposlední řadě hledaní provozních úspor nikoliv však na úkor kvality.

Mgr. Marián Hnát

člen zastupitelstva města Brna a radní MČ Brno – Židenice