Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Židenice.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brno-Židenice a kandidátech ČSSD za Brno-Židenice.

 


Školství, oblast sociální a občanské záležitosti v Židenicích

Ne 06.10.2013 21:39

Tak nám začíná poslední štace před účtováním v komunálních volbách.

Tak nám začíná poslední štace před účtováním v komunálních volbách. Občas jsem si postesknul na nedostatek financí do oblasti školství, což stále platí. Přesto se po třech letech podařilo téměř dorekonstruovat budovy škol a školek, nejen z pohledu hygienických norem. Tělocvičny, sociální zařízení, kuchyně, fasády, dále nějaké to zateplení, okna, nebo třeba jen oprava chybějícího plotu a v neposlední v řadě i rozšíření kapacit v MŠ. Něco šlo z rozpočtu MČ, z města, nebo i prozatím jedna evropská dotace výrazně pomohla. Letos jsme poprvé ocenili naše významné pedagogy, každoročně jsme pomohli přispět na plavání žáčkům, zpracovali energetické štítky školských budov, atp. Bude-li příznivá situace, začneme letos vyměňovat okna na ZŠ Kuldova. A co dál?

Žádáme o dotace OPŽP na „zateplení“ dalších dvou MŠ a především v průběhu příštích letních prázdnin dojde k velkým rekonstrukcím sportovišť při ZŠ a MŠ. Konkrétně školní dvůr a tělocvična ZŠ Kamenačky, atletický ovál ZŠ Krásného, víceúčelové hřiště při ul. Pastrňkova a další dvě hřiště při MŠ v Juliánově. Tato investice jde také z dotace EU z programu města Brna tzv. IPRM ve výši20 mil. Kč.

Tento rok jsme podpořili alternativní vzdělávací program Montessori a jsme první MČ - obec, která zřizuje školu s prvním i druhým stupněm tohoto vzdělávacího programu. ZŠ Krásného se začíná pomalu orientovat na rozšířenou výuku anglického jazyka a půjde-li vše dobře, v září 2015 by se mohla otevřít první třída s bilingvální výukou.

Po třech letech „sprintu“ oprav havarijních a před havarijních stavů našich školských budov se můžeme začít finančně věnovat i podpoře nestavebních záležitostí. Tedy kroužkům, vybavení učebnicemi, atp.

Když před dvěma lety začala příprava tzv. Společenského centra Karas (SCK), mnozí byli skeptičtí. Po roce je SCK je využíváno jak mladými rodinami s dětmi, seniory a dalšími spolky. Vzniklo centrum, kde se střetávají různé generace a tráví zde svůj volný čas podnětným způsobem. Dělnický Dům po letech oživil tradici letního kina - kinematograf Čadíků a v srpnu proběhla Židenická Letní Noc.

Dalo by se psát o setkání Jubilantů, o klubu Seniorů, o kurzech „Nebojme se počítačů“, bezpečnosti, a mnoha dalších menších, či větších úspěších, na které jsem povětšinou hrdý, neb slouží nám všem občanům Židenic. Věřím však, že pozorní čtenáři Židenického Zpravodaje vědí a nejen z mých povzdechů tuší, že mnohdy byrokraticky cválající „šiml“, některé dobré věci znemožňuje, či alespoň brzdí a práci znesnadňuje. Jsem přesvědčen, že důležité je v úsilí vytrvat. Ani zasazený strom neplodí hned a musíme se o něj starat. Pevně tedy věřím, že některé plody nejen mé práce začínají uzrávat a příští rok na podzim si budu moci říci: „Nadřel jsem se, stálo to za to, úroda je bohatá“.

Bc. Karel Bernášek, místostarosta MČ Brno-Židenice za ČSSD