Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Židenice.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brno-Židenice a kandidátech ČSSD za Brno-Židenice.

 


Školní nebo kalendářní rok? aneb nový začátek

So 07.09.2013 22:08

Jsou to již tři školní roky od posledních komunálních voleb a začíná se hrát finále. Tak snad je čas ukázat jak se mi dařilo ve třetím ročníku a vysvědčení nechť vystaví školy a občané.

Radnice přispěla základním školám a školáčkům na plavání, vyřídili jsme tzv. energetické štítky budov, pustili jsme se do oprav a rekonstrukcí. Někde je nový povrch školního dvora, jinde kompletní rekonstrukce sociálního zařízení, odpadů a kuchyně, vznikla nová třída v MŠ, došlo ke kompletní rekonstrukci kuchyně na jedné ZŠ a upravili jsme také učebny pro 2. Stupeň programu Montessori. Někde byly jen drobné stavební úpravy a přibyl sklad lehátek pro děti a konečně začalo i čerpání peněz z EU v rámci snížení energetické náročnosti budov, tedy zateplení a výměna oken na jedné z židenických MŠ. Budu-li mírný optimista, v září ještě začneme etapu výměny oken na ZŠ Kuldova.

Až sem mohu být se svou prací spokojen a ohodnocení by bylo jistě příznivé. Přesto je zde mnoho zádrhelů, které bych označil skoro až za vyšší moc. To jsou různé administrativní nástrahy, předpisy, nařízení, zákony, normy a především lhůty na vyjádření ve kterých se nedá vyznat. Například máme novou třídu pro 25 dětí, ovšem „registrovat“ ji můžeme až po kolaudaci a pokud nám příslušné úřady nevyjdou vstříc s mimořádnou žádostí, budeme ji moci pro děti otevřít až příští rok. Ano mohli jsme ji ve své podstatě začít budovat už na jaře (s velkým ALE, vzhledem k provozu MŠ), ovšem tak jako jiné MČ i židenické školství je financováno především z přebytku z hospodaření minulého roku, který se fakticky dá použít až v červnu. A takových začarovaných kruhů se dá najít několik a skoro všude.

V celku velkým tématem letošních prázdnin byl tzv. prázdninový provoz MŠ. MŠ mají náležitosti klasické školy, tedy vzdělávací programy, učitele a učitelky, atp., přesto se na ně nevztahují školní prázdniny. Ani ty velké letní, alespoň dle zákona. Zákon hovoří pouze o možnosti uzavření MŠ na základě rozhodnutí ředitele po projednání se zřizovatelem. Skutečnost je taková, že reálně nelze většinu školek přes prázdniny udržet v provozu. Jde o čerpání dovolených učitelek, o dodržení hygienických norem (v podstatě by každá MŠ měla být alespoň měsíc v roce zavřená) a nutné stavební opravy a rekonstrukce. V Židenicích máme střídavý provoz. Školy se po dvou týdnech střídají. Až sem není vidět žádný problém. Ten nastává ve chvíli, kdy se do „školky“ na prázdninový provoz přihlásí dítě ze sousední MŠ. Zdravě uvažující člověk by ani zde problém nehledal. Ovšem děti do MŠ jsou přihlášeny k rámcovému vzdělávacímu programu (RVP) té dané školky a v jiné MŠ a tedy v jiném RVP se vzdělávat nemůžou. I dítko, které není ve „školce“ přítomné naplňuje její kapacitu a nelze tedy nikoho jiného (nad limit) přijmout, atp. Tyto administrativní a z jistého úhlu (ne)pochopitelné překážky řeší tzv. doplňková činnost škol, jež mají ve zřizovacích listinách. Jenže. Doplňková činnost může být pouze za účelem zisku (ikdyž malého) a platí pravidla na výpočet tzv. školného. Suma sumárum se dostáváme za týden do řádu tisícikorun, což chápu v době dlouhotrvající finanční krize není vůbec příjemné. Letos jsem na podněty židenických spoluobčanů změnil své rozhodnutí a žádná MŠ v režimu doplňkové činnosti otevřená nebyla. Krkolomně jsme vyřešili všechny vyhlášky a nařízení různých institucí, které si navzájem protiřečí. Přesto z podnětu stížnosti byla provedená téměř na všech MŠ v MČ kontrola. Byla téměř bez připomínek, dokonce i bez pochybení v minulosti aplikované doplňkové činnosti. Tímto děkuji všem paním ředitelkám za jejich dobrou práci.

Bc. Karel Bernášek, místostarosta