Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Židenice.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brno-Židenice a kandidátech ČSSD za Brno-Židenice.

 


Rozhovor s místostarostou Jiřím Nesibou (ČSSD) o komunální politice

Pá 03.10.2014 11:40

Rozhovor s místostarostou Jiřím Nesibou (ČSSD) o komunální politice

Klikněte pro zvětšení obrázku.

Před komunálními volbami vyzpovídal šéfredaktor Židenického Zpravodaje místostarostu Jiřího Nesibu.

Jak se změnil Váš pohled na politiku po zkušenostech ze židenické radnice?

Do politiky jsem vstoupil před 4-mi lety, kdy mě občané zvolili do židenického zastupitelstva. Impulzem bylo, když se bez dotazu veřejnosti postavilo parkoviště vedle našeho domu a díky tomuto odumřelo několik stromů. Zdravé naštvání pozitivně v obci měnit věci je mým zdrojem energie stále. Bohužel jsem poznal, že důsledně pracovat v politice znamená překonávat i ignoraci a nezájem. Proto se přidala k tomuto zdravému naštvání i jistá skepse.

Jste povoláním učitel, jak jste toto využil na radnici?

Vyučuji na Fakultě regionálního rozvoje Mendelovy univerzity. Proto jsem usiloval o vytvoření spolupráce s Mendlovou univerzitou v oblasti zeleně a životního prostředí, kde jsme razantně změnili smlouvy s dodavateli služeb údržby zeleně a ušetřili tak miliony z obecní pokladny. Dále se mi povedlo vytvořit v rámci diplomové práce Strategii rozvoje Židenic, či navázat spolupráci v organizování farmářských trhů. Prosadil jsem pro naše žáky partnerskou obec v dolnorakouském Gars am Kampu, kam již několikrát měli možnost studenti naších základních škol vyjet a ve sportu soutěžit se svými vrstevníky.

Lze práci na radnici a zájem o historii skloubit nějak konkrétně?

Jednoduchý příklad, velmi se mě dotklo, že někdo začal ničit bronzové pamětní desky v židenických ulicích. Vzal jsem tuto aktivitu pod sebe, našel finance, domluvil se s majiteli objektů a desky vrátil na své místo. Je to nenápadná a vhodná forma jak se starat o náš veřejný prostor. Nebo Hrabalovské slavnosti letos v březnu. Do akce jsme se pustili s nadšením a myslím, že připomenutí 100 let narození nejslavnějšího židenického rodáka bylo důstojné….

Politika je ale také o každodenním boji s nedostatkem financí a nutností investování….?

Mám radost z věcí, které se daří - dle stavu financí jsme opravili školy a školky, bytové domy či parky. To vše za situace, kdy jsme po svých předchůdcích zdědili dluh obce přes 100 mil kč. Tento dluh jsme dokázali snížit více než na polovinu (!)  a navíc zachovat výši dotací pro spolky a zájmová sdružení. Pomohlo nám, že kolega Mgr. Marián Hnát byl toto volební období zastupitelem na Brně a přesvědčil městské zastupitele, že je efektivní investovat městské peníze i do Židenic, většina naplánovaných akcí se povedla nebo jsou realizovány. Z tohoto ohledu mám radost, je ale mnoho věcí, které je třeba dále řešit.

Které?

Především bezpečnost a dopravu v Židenicích. Bohužel jsem se naučil, jak omezené možnosti někdy radnice má a záleží na síle a podpoře jednotlivých zastupitelů. Proto dostavbu VMO a odklonění dopravy ze Židenic je prioritou. Více se zaměřit na bezpečnost a potírání drobného vandalismu a spolupracovat na přesunu Policie ČR do bývalých kasáren na Svatoplukově ulici. Mimo to je před námi velký projekt na opravu školních hřišť za více než 20 miliónů, který je před realizací. Či snaha o převedení Přírodovědné stanice Kamenačky pod obec. A mnoho dalších…

Lze skloubit práci na radnici, v politice, přednášky, do toho rodina….?

Je pravdou, že je třeba mít tolerantní rodinu, mám dvouletého klučinu a čekáme v únoru sourozence…, necháme se překvapit jestli náš syn bude mít bratříčka či sestřičku. Bez takového zázemí bych do politiky vůbec nevstupoval…

Děkuji za rozhovor…

Zpracoval Ing. Jan Vaculín šéfredaktor Židenického Zpravodaje

Fotografie: Vítání nových občánků MČ Brno-Židenice v Kapitulní síni Vojenské nemocnice dne 13.9.2014, Slavnostní zahájení Hrabalovských slavností v nově otevřeném Společenském centru Karas, Farmářské trhy v Židenicích 13.9.2014