Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Židenice.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brno-Židenice a kandidátech ČSSD za Brno-Židenice.

 


Podomní prodej - zakázán

Po 27.01.2014 20:38

V závěru minulého roku jsem řešil záležitost podomního prodeje. Obecně je na celém území města Brna zakázán nařízením RMB a případné přestupky je oprávněna řešit především Městská policie Brno.

Ačkoliv v naší republice má podomní prodej dlouhou tradici, jeho dnešní pojetí má negativní charakter, neboť ze zkušeností můžeme říci, že zájmovou skupinou podomních prodejců jsou zejména senioři, kteří často vyškoleným prodejcům pod tlakem podlehnou. Idealizovaná představa prvorepublikového prodejce vysavačů z filmu Smrt krásných srnců jakožto podomního prodejce, tak pod tíhou reality dnešních dní padá.

A jak se bránit nátlaku podomních prodejců? Zřejmě nejlépe daného člověka vůbec nepouštět do domu, případně do bytu a tedy odmítnou již při prvním kontaktu. Žel podomní prodejci se maskují za různé pracovníky poskytovatelů služeb (telefon, plyn, elektřina, atd.) a třeba je pustí soused. Dojde-li situace tak daleko, že vás podomní prodejce obtěžuje či naléhá k nákupu nebo ke vstupu do bytu, je čas volat Městskou policii. Často postačí podomnímu prodejci policií pohrozit.

Co když jsem podlehl? Podle platného občanského zákoníku má každý, kdo podepíše smlouvu mimo prostor obvyklý pro podnikatelovo  podnikání, možnost od smlouvy písemně odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření a pokud není poučen o právu na odstoupení od smlouvy, lze odstoupit až do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení. Míra dalších práv a povinností závisí na konkrétní uzavřené smlouvě a rozsahu poučení, které bylo spotřebiteli ze strany podnikatele poskytnuto.

Snad dobrým nápadem se zdá být i informační tabulka u vstupních dveří do domu: „Zákaz podomního prodeje – Městská policie 156“, kterou můžeme dát najevo, že o zákazu víme a umíme se bránit. Negativní postoj nás spotřebitelů a razantní obrana k této formě „podnikání“ pomůže situaci změnit.

Bc. Karel Bernášek, místostarosta