Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Židenice.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brno-Židenice a kandidátech ČSSD za Brno-Židenice.

 


Plníme sliby v Židenicích

Čt 02.10.2014 14:31

Za volební období 2010-2014 se ČSSD podařilo splnit v Židenicích:

Farmářské trhy v Židenicích

Prosadili jsme zákaz heren v Židenicích

Začali jsme organizovat farmářské trhy

Jako jediná strana v místním zastupitelstvu jsme navrhli v roce 2012 nezvyšování nájmů v obecních bytech

Získali jsme dotace do obce v celkovém objemu cca 30 mil kč

Opravená MŠ Šaumannova

  • Zřídili jsme příspěvkovou organizaci na správu zeleně a komunikací, šetříme tím veřejné finance
  • Proběhla architektonická soutěž na opravu Bílé hory, která se za dotace EU opravuje
  • Podporujeme dotacemi školu Montessori, jako jednu z mála v ČR,  je zde výuka touto metodou od 1-9 třídy

Snížili jsme razantně dluh MČ Brno-Židenice

Snížili jsme razantně dluh obce (z 200 mil na 30 mil)

Připravili jsme Strategii rozvoje obce ve spolupráci s Mendlovou univerzitou

Zachovali jsme výši dotací pro spolky působící v obci na stejné výši jako v minulém období (1,3 mil)

Opravený park Bubeníčkova

  • Zaměstnali jsme klienty úřadu práce a lidi na veřejně prospěšných pracích při úklidu zeleně, abychom ušetřili náklady
  • Hlasovali jsem v zastupitelstvu pro zachování význačné zeleně v Tyršova parku
  • Připravili jsme projekt na rekonstrukci Karáskova náměstí

Studie návrhu opravy Karáskova náměstí

Prosadili jsme na zastupitelstvu Židenic elektronické hlasovací zařízení, kdy si každý občan může prohlédnout jak který zastupitel hlasoval

Zřízení nových kamerových bodů

Dokončili jsme modernizaci všech výtahů v Židenicích v obecních domech

Znovu instalovaná pamětní deska - MUDr. Josef Kalecký

  • Zasazujeme se o opravu ukradených pamětních desek – v září proběhla slavnostní instalace desek nazpátek
  • Dle projektu se opravuje většina hřišť a laviček, termín listopad 2014
  • Zřídili jsem Společenské centrum Karas – místo kde působí Senior point, Klub seniorů, hernička pro děti…

Hrabalovské slavnosti v Společenském centru Karas

  • Zrealizovali jsme Hrabalovské slavnosti v březnu 2014

Hrabalovské slavnosti