Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Židenice.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brno-Židenice a kandidátech ČSSD za Brno-Židenice.

 


Péče o zeleň – nově pod taktovkou příspěvkové organizace

St 29.01.2014 20:36

Rozhodnutí zastupitelstva zřídit příspěvkovou organizaci předcházela téměř roční práce a diskuze nad tématem kvality úklidů, údržby zeleně a veřejných ploch na území naší městské části, včetně finanční náročnosti a efektivity současného stavu.

Vážení Žideničáci,

v listopadovém čísle židenického zpravodaje jste byli informováni o zřízení příspěvkové organizace „Správa zeleně a veřejných ploch městské části Brno – Židenice, p.o.“ rozhodnutím zastupitelstva městské části ze dne 16.10.2013.

Rozhodnutí zastupitelstva zřídit příspěvkovou organizaci předcházela téměř roční práce a diskuze nad tématem kvality úklidů, údržby zeleně a veřejných ploch na území naší městské části, včetně finanční náročnosti a efektivity současného stavu. Z analýzy, která byla vypracována za účelem získání detailního přehledu současného stavu a možných řešení z hlediska potenciálních úspor a zlepšení kvality úklidů a údržby, vyplynula jako nejvýhodnější varianta zřízení příspěvkové organizace jako organizační složky městské části (tzv. insourcing). Jedná se o integraci původně externě zajišťovaných služeb prostřednictvím organizační složky městské části. Do konce dubna 2014 budou služby spojené s úklidem a údržbou veřejných ploch zajišťovány prostřednictvím externích dodavatelů. Vlastní činnost příspěvkové organizace započne fakticky 1.5. 2014. Důvodem jsou půlroční výpovědní lhůty s externími dodavateli.

V této souvislosti také zmíním nutnost realizace  výběrového řízení na údržbu a úklidy komunikací na celém území naší městské části. Důvod je již zmíněná výpověď externím dodavatelům, neboť údržba a úklidy komunikací jsou součástí smluv, stejně jako péče o zeleň a veřejné plochy. Nepochybně i v této části očekáváme významné úspory oproti současnému stavu a věříme, že výběrové řízení na údržbu a úklidy komunikací nám dá za pravdu. Dále očekáváme zlepšení kvality služeb a efektivnější komunikaci mezi dodavateli služeb a městskou částí.

Jsem přesvědčen, že zřízení příspěvkové organizace je správným krokem při hledání provozních úspor a zvyšování kvality služeb pro občany naší městské části. Je nutno poděkovat především současné koalici, která aktivním přístupem pracovala na projektu zřízení příspěvkové organizace.

Mgr. Marián Hnát, zastupitel města Brna
a radní městské části Brna – Židenice