Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Židenice.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brno-Židenice a kandidátech ČSSD za Brno-Židenice.

 


Partnerství v Rakousku pro školáky pokračuje

Pá 06.06.2014 14:42

Minulý rok jsem referoval o úspěšné akci partnerství v zahraničí pro školáky našich základních škol.

Minulý rok jsem referoval o úspěšné akci partnerství v zahraničí pro školáky našich základních škol. Ta vznikla i díky podnětům vás rodičů, kteří jste se mi ozývali s nápady na nové aktivity pro naše školáky. Proto jsem zahájil jednání s různými zahraničními obcemi, nakonec jsme se domluvili s tím nejvhodnějším kandidátem, a to s dolnorakouským lázeňským městem Gars am Kamp. Jak jsme mohli vidět minulý rok, tato iniciativa se ukázala velmi oceňovanou. Proto bych i pro tento rok poděkoval učiteli na ZŠ Kamenačky panu Ing. Milanovi Šafářovi a řediteli Mgr. Jiřímu Šebelovi, bez nichž bychom takto kvalitně nastavené partnerství neměli.

Díky ušetřeným financím z vedlejší hospodářské činnosti z roku 2012 a naší snaze, aby partnerství nevyústilo jen ve formální setkávání členů radnic, se tak partnerství stalo přínosem především pro naše školáky. Jako učitel vím, jak je důležité pro naše děti, aby poznávaly své kamarády v zahraničí přímo, nikoliv jen virtuálně přes internet.

Proto jsme domluvili, že naše obce uspořádají sportovní klání, aby žáci základních škol mezi sebou mohli soutěžit. Minulý rok jsme se proto zúčastnili v Gars am Kampu přespolního běhu, odkud naši žáci přivezli několik medailí. O měsíc později přijeli rakouští studenti do Židenic a zúčastnili se sportovních soutěží u nás.

Akce to byla pro naše i rakouské děti natolik úspěšná, že jsme letos byli opět pozvání na dvoudenní sportovní hry do Rakouska v termínu 17. a 18.června na náklady pořadatele. Soutěžit se bude ve fotbale, florbale a volejbale, a to jak chlapci tak i děvčata.

Rád bych proto za nás za všechny držel palce, ať naši žáci získají nejen co nejvíce medailí, ale zároveň aby získali co největší přehled a inspiraci z rakouských škol. Přehled a srovnání, jak se žije i za hranicemi naší země, by mělo být součástí moderního vzdělávání. A k tomuto trendu se hlásím i já jako učitel a děkuji všem, kteří nám v této iniciativě pomáhají.

PhDr. Jiří Nesiba, Ph.D., místostarosta

partnerstvvrakouskuprokolkypokrauje1

partnerstvvrakouskuprokolkypokrauje2

partnerstvvrakouskuprokolkypokrauje3