Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Židenice.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brno-Židenice a kandidátech ČSSD za Brno-Židenice.

 


Otevření zrekonstruovaného parku v Židenicích

Út 05.04.2011 00:00

V neděli 15. května od 14. hodin se bude konat slavnostní otevření nově zrekonstruovaného parku na ulici Bubeníčkova u Staré Osady v Židenicích. Rekonstrukce parku byla financována ze strukturálních fondů EU z Regionálního operačního program NUTS II Jihovýchod (Prioritní osa 3 - Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel, oblast podpory 3.1) ve výši 9 712 tis. Kč, celkové náklady rekonstrukce stály 11 728 tis. Kč. Žádost byla podána v srpnu 2009 a rekonstrukce byla dokončena v únoru 2011.

Park na ulici Bubeníčkova je jednou z mála větších pobytových městských ploch ve středu Židenic. Byl založen v území, kudy vedl v minulosti zasypaný mlýnský náhon řeky Svitavy. Proto i nová rekonstrukce citlivě dotváří charakter místa, park byl rozdělen do několika dílčích částí - pobytová louka, dětská hříště, výběh pro psy či sad s několika desítkami nově zasazených stromů, převážně dubů, topolů a bříz. V nové úpravě parku je patrná snaha využit kvalitní mobiliář, který byl co nejvíce odolný proti ničení.

Jiří Nesiba, místostarosta MČ Brno-Židenice