Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Židenice.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brno-Židenice a kandidátech ČSSD za Brno-Židenice.

 


Obec ušetřila půl milionu korun

Čt 20.03.2014 20:06

Od tohoto roku jsme provedli na radnici změnu při zadávání veřejných zakázek v oblasti měřících přístrojů v bytech svěřených městské části.

Od tohoto roku jsme provedli na radnici změnu při zadávání veřejných zakázek v oblasti měřících přístrojů v bytech svěřených městské části. Měřící přístroje - tedy vodoměry a měřící přístroje tepla IRTN - v jednotlivých bytech jsou placeny nájemníky v rámci nájemní smlouvy jak vyplývá z předpisu nájemného.

Již od roku 2007 začaly být využívány nové měřící přístroje, které nevyžadovaly osobní návštěvu v bytě zodpovědné osoby kontrolující stav přístroje, ale byly využívány elektronické zařízení, které udávaly údaje dálkově a šetřily tak čas nájemníkům, kteří nemuseli čekat v bytě na kontrolující osobu.

Po čase se díky efektivní práci počet těchto přístrojů rozšířil. Měřící přístroje byly měněny každý rok, podle aktuální revizní potřeby, vždy každý rok se vyhlašovalo nové výběrové řízení na domy, kde revizní zpráva již nevyhovovala. Jednou z komplikací byl ale fakt, že přístroje byly placeny pomocí leasingu, který cenu každého aparátů mírně zvyšoval.

Pro zjednodušení jsem proto byly vedeni snahou sjednotit výběr měřících přístrojů co do největšího objemu a platit je přímo z výnosů vedlejší hospodářské činnosti, tak aby naši nájemníci co nejvíce ušetřili.

Že tato cesta dle nového Zákona o veřejných zakázkách byla dobrou volbou svědčí fakt, že jsme v letošním roce spojili výměny měřící přístrojů do velkého balíku, a při počtu 3206 zařízení (dohromady studená voda a teplá užitková voda) jsme z původní leasingové ceny 2 466 982 kč při přímé hromadné platbě došli k ceně 1 990 926 kč, tedy rozdíl 476 056 kč ušetřených z kapes našich nájemníků.

V této iniciativě bychom rádi pokračovali, dalším cílem je zjednodušení výběrových řízení na měřící přístroje, tak aby se nesoutěžily zbytečně každý rok jen určitý počet, ale jednou za pětileté revizní období všechny přístroje dohromady. Děkuji tímto i našemu smluvnímu správci bytového fondu za dobrou práci a přípravu této změny.

Prosím proto i další jakékoliv nápady či iniciativu na zlepšení správy bytové fondu posílejte na nesiba@zidenice.brno.cz

PhDr. Jiří Nesiba, PhD., místostarosta