Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Židenice.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brno-Židenice a kandidátech ČSSD za Brno-Židenice.

 


Místostarosto, řeš to!

St 02.10.2013 21:48

V minulém týdnu jsem dostal sms, kde se mě jeden ze sousedů závěrem zprávy ptal, zda jsem místostarosta bez pravomocí.

V minulém týdnu jsem dostal sms, kde se mě jeden ze sousedů závěrem zprávy ptal, zda jsem místostarosta bez pravomocí. Šlo o údržbu zeleně, pásu pod železničním tělesem na ul. Klíny. Musel jsem uznat, že jsem místostarosta bez pravomocí. Proč?

Ač si žideničtí, juliánovští a z části zábrdovičtí volí své zástupce do obecního zastupitelstva, aby jejich čtvrť vzkvétala a oni zastupitelé se patřičně starali, v téměř polovině případů má samospráva na dění v městské části pramalý vliv. Jak je to možné?

Jednoduše. Co není MČ svěřeno, o to se starat prostě nesmíme. Jde např. o komunikace, zeleň, úklidy, (téměř  50%). Dopravní značení zase podléhá odboru dopravy MMB. A nastávají tedy situace jako z poloviny září, kdy po dvou měsících konečně došlo k údržbě zeleně, ovšem pracovníci si nedali tu práci a přistavené automobily „nezaplachtovali“ a tak se občané divili, proč mají auta od trávy.

Místostarosto, řeš to! Ano, pozemek je to Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), ten byl zadavatelem údržby a najal si firmu, která práci odvedla. Radnice ani nezná komu byla zakázka svěřena a kdo údržbu provedl, a i ve chvíli, kdy se vydám pátrat a přes ÚZSVM složitě přijdu na to, kdo to byl, onen subjekt nemá žádnou povinnost mě ani vyslechnout, natož na základě mých proseb přijmout nápravná opatření.

Krásným příkladem je rekonstrukce na ul. Chudobova, koneckonců i ul. Šámalova, Geislerova a další, kde si spoluobčané často oprávněně stěžují na probíhající rekonstrukce v komunikacích. Znovu se jedná o záležitost, která jde mimo židenickou radnici. Nemáme rekonstruovanou záležitost svěřenou a nejsme ani zadavatelem. Tím bývá MMB, kanalizace a vodárny, či kdokoliv jiný, přesto nelad spoluobčanů směřuje na nás.

Pokud nějaký strom přerůstá přes dopravní značení a není nám svěřený, musíme žádat vlastníka, aby stav napravil a nastává situace, kdy žádáme, urgujeme, prosíme a přeposíláme podněty, atp.

Dopravní značení? Nový přechod? Téměř neřešitelný problém. V „zóně 30“ nám toto nikdo nedovolí, neb je natolik „bezpečná“, že není zpomalovacích prvků třeba.

V žádném případě si nestěžuji, ani neospravedlňuji, jen bych rád, aby spoluobčané věděli, že správa městské části je i o prosbách, žádostech a urgencích. Pokud tyto padají do hluchých uší, zbývá nám často být za kverulanty „zase něco po někom chceme“, ale také za ignoranty „zase jsme se o něco nepostarali“ současně.

I to je ovšem naše práce, jak se říká: „ dal ses na vojnu, musíš bojovat“. Smutné na tom všem je, že jsem až teď pochopil onen pomyslný „boj s větrnými mlýny“. Nu což, zvoní poledne a je čas vyjet do další bitvy.

Bc. Karel Bernášek, místostarosta