Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Židenice.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brno-Židenice a kandidátech ČSSD za Brno-Židenice.

 


Mateřské školy, místa, zápis a další

Út 18.03.2014 20:16

Již třetí rok se MČ potýká s větším zájmem rodičů o MŠ, nežli je volných kapacit.

Již třetí rok se MČ potýká s větším zájmem rodičů o MŠ, nežli je volných kapacit. V letošním roce otevíráme novou třídu na MŠ Koperníkova. Vím, toto navýšení ani teď nepokryje potřeby občanů MČ. V letošním roce se budu snažit „nalézt“ další prostory a ještě jednu třídu přidat a to znovu v nějakém školském zařízení.

Mnoho debat o nedostatečné kapacitě MŠ v republice proběhlo médii. Rozhodující by měl vždy být pohled z roviny rozvoje dítěte. Budu-li uvažovat i jako pedagog, pro rozvoj dítěte je rozvoj rodině i ve třech letech prospěšnější, nežli v MŠ.  Jenže v době doznívající krize by leckterá maminka do práce z ekonomických důvodů jít potřebovala. Což je i to, proč se během několika málo let kapacita v MŠ stala nedostatečnou. Byla-li před třemi lety žádost o umístění dvouletého děcka spíše ojedinělá, dnes je běžnou.

Jenže s krizí v Židenicích mnoho nepohneme, a tak nezbývá než rozšířit kapacity. A jaké jsou další možnosti? Lze využít soukromé „školky“ nebo „jesle“. Soukromých „školek“ je v MČ několik a nabízí i různé zaměření. V městě Brně jsou i tři zařízení péče o dítě v dětské skupině, jejichž zřizovatelem je statutární město Brno. Je zde poskytována zdravotně-výchovná péče zdravým dětem od 1 - 3 let. Tedy jesle, jedna z „poboček“ v Židenicích na ul. Fr. Skaunicové 17. Více informací na www.cdozs.cz.

Soukromé jesle v Židenicích vznikají na ul. Rokycanova 48. Dny otevřených dveří: 2.4.2014 a 16.4.2014 vždy v čase 10-18 hod. Pobočka již fungujících jeslí Žirafka z Jundrova nabízí celodenní péči pro děti od 0,5 - 3 let. Více na www. skolkazirafka.cz.

Bc. Karel Bernášek, místostarosta