Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Židenice.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brno-Židenice a kandidátech ČSSD za Brno-Židenice.

 


Koncepční propojení předškolního a základního vzdělávání

Po 27.09.2010 00:00

Zjednodušení a zefektivnění přestupu dětí z mateřských školek na školy základní.

Komise školství, kultury, mládeže a tělovýchovy a sportu při Radě městské části Brno-Židenice dlouhodobě zpracovává a každoročně doplňuje ojedinělou analýzu v rámci města Brna sledující podrobně demografické trendy nejmladších ročníků v místní části Brno - Židenice (viz. Koncepce školství v městské části Brno - Židenice přístupná na internetových stránkách www.zidenice.cz). Zároveň tato analýza sleduje zájem rodičů o umístění dětí do devíti mateřských školek v Židenicích a následně i zájem o absolvování povinné školní výuky na pěti základních školách v Židenicích. Tento materiál schválený Radou městské části tak detailně sleduje zájem občanů o služby v této oblasti výchovy.

Na základě tohoto dokumentu místní organizace ČSSD ve svém volebním programu zpracovala pro své občany priority pro nadcházející volební období v oblasti školství a vzdělávání. Nejenom, že budeme prosazovat i nadále podporu předškolního vzdělávání (o čemž svědčí i podpora vysokému počtu devíti školek v Židenicích), ale také hlavně efektivní spojení s výchovou na pěti základních školách. S ohledem na co nejsnadnější socializaci předškolních dětí, ale i s ohledem na efektivní vynakládání veřejných prostředků, prosazujeme uvolnění kapacit v mateřských školkách zavedením tzv. nultého ročníku pro předškolní děti na základních školách zřízených městskou částí. Zároveň tuto provázanost mateřských školek a základních škol zvýraznit i sloučením jejich ředitelství. Tento krok by měl vést nejen k výraznému ušetření nákladů na provoz jak mateřských tak i základních škol v Židenicích, ale zároveň a především k plynulému a přirozenému přestupu dětí na základní školy, což ocení jak rodiče tak i samotné děti.

PhDr. Jiří Nesiba, člen místní organizace ČSSD Brno - Židenice