Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Židenice.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brno-Židenice a kandidátech ČSSD za Brno-Židenice.

 


Jednostranné zvýšení nájmu

Po 03.09.2012 14:15

ČSSD v ZMČ Brno-Židenice:

Vážení občané,

rád bych Vás informoval o naší práci v oblasti správy bytového fondu, který momentálně čítá skoro 2400 bytových jednotek. Vědomi si toho, že náklady na bydlení rostou, chceme aby obecní byty sloužily těm, kteří si z ekonomických důvodů nemohou dovolit vlastní bydlení. Proto dlouhodobě hájíme sociálně spravedlivou politiku v této problematice. Obce by se neměly chovat tržně jinak dochází k vybydlení center měst. Když se obce nestarají o občany ztrácejí význam své činnosti.

Jak se projevily politické strany při hlasování na ZMČ 20.6.2012 o výši jednostranně zvyšovaného nájemného v MČ Židenice. První návrh zněl od našich zastupitelů ČSSD na nezvyšování nájemného. Všech 7 zastupitelů za ČSSD bylo osamoceno, když zvedliruce za nezvyšování jednostranně upravovaného nájemného obecních bytů v MČ Židenice a Zábrdovice. Na druhé straně u KSČM nebylo vidět, že by při hlasování podpořili levici.

Hrozilo proto, že pravicoví politici prosadí maximální nájemné na 100 Kč/m2. Většinou mladí lidé v zastupitelstvu hlasovali pro maximální navýšení nájemného. Bylo jednáno o kompromisním návrhu.

Nakonec i díky naším hlasům nebylo prosazeno asociální zvyšování nájemného na 100 Kč/m2 a po složitých jednáních ZMČ schválilo kompromisní řešení na 80 Kč/m2. Nicméně paralelně s touto částkou bylo domluveno, že na sociálně citlivé případy bude brán citlivější přístup. Zároveň lidé v domech, kde všichni nájemníci chtějí dům odkoupit a kde jsou pro obec náklady na údržbu vyšší než výnosy z nájmu, budou moci být zařazeni na seznam městských domů určených k prodeji.

„Naše ČSSD přichází s komplexní vizí, co je potřeba v oblasti bydlení zajistit, např. pomoc mladým lidem, seniorům, provést revizi podpůrných nástrojů, pro všechny potřebné základní formy bydlení.“

 

Doc. Ing. Josef Huleja, CSc.,
předseda klubu zastupitelů ČSSD Brno-Židenice