Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Židenice.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brno-Židenice a kandidátech ČSSD za Brno-Židenice.

 


Jak šel čas v Židenicích…

Po 04.11.2013 21:03

řipravili jsme pro Vás novou rubriku v Židenickém Zpravodaji.

Vážení občané,

připravili jsme pro Vás novou rubriku v Židenickém Zpravodaji, která byla nazvána „Jak šel čas v Židenicích“. Sám jsem několikrát ve Zpravodaji doprovodil své články starými mapami Židenic, převážně z doby první poloviny 20.století, kdy nastal po připojení Židenic k Brno nebývale intenzivní stavební rozvoj naší obce.

Soudě podle pozitivních reakcí a ohlasů občanů, zájem o historii trvá, protože historie je stále živá. Někdy se opakuje a někdy se ale přihodí ojedinělé události, které stojí za to si připomínat i v našem obecním plátku.  Jak praví staré přísloví – „kdo se z historie nepoučil, ten si jí musí prožít znovu“.  A jak by dodal jeden velký filosof 19.století, „pokud se historie opakuje, jednou jako tragedie podruhé jako fraška“.

Proto jsme se rozhodli, aby se v našem zpravodaji věnovala část listu i událostem, které se v naší obci a později městské části přihodily – a to jak v Židenicích, tak i v Juliánově či Zábrdovicích. Angažovali jsme našeho nového mladého kronikáře, který bude psát o věcech, které jsou zajímavé a které jsou zapsány v naší kronice, či v kronice spolků působících v minulosti v Židenicích.

Samozřejmě událostí je mnoho, nicméně bychom Vás rádi požádali, že o tématech byste panu kronikáři mohli poradit i Vy, čtenáři Židenického Zpravodaje. Převážně ti, kteří si sami pamatují na události spojené např. s fungováním První republiky, fašistickou okupací, osvobození Rudou armádou, roku 1948 či 1968. Samozřejmě, že informací z knih a médií je mnoho, ale nejdůvěrnějším pramenem je osobní zkušenost, proto prosím zájemce, nechť se nám ozvou na email – nesiba@zidenice.brno.cz.

Sám jsem byl osloven neziskovou organizací Postbellum, která mapuje tzv. orální historii, tedy zážitky a vzpomínky lidí na události 20.století. Nemusí jít o velká historická témata, ale také o každodenní život lidí, kteří neměli to štěstí a museli žít v nedemokratickém režimu a museli za svoji svobodu bojovat. Výstupy ze zajímavé práce neziskové organizace Postbellum jsou k dispozici např. na www.pametnaroda.cz. Mohli bychom proto i my v Židenicích tuto aktivitu doplnit i vzpomínkami našich občanů na události z naší obce a podělit se s nimi i na stránkách našeho Zpravodaje.

Těšíme se na spolupráci

PhDr. Jiří Nesiba, Ph.D., místostarosta