Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Židenice.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brno-Židenice a kandidátech ČSSD za Brno-Židenice.

 


Foto: Ing. Jan Vaculín

Ing. Jan Vaculín
člen zastupitelstva
člen zastupitelstva (MČ Brno - Židenice)

Věk: 34
Zaměstnání: projektový konzultant
e-mail: janvacu@seznam.cz
Motto: Prosazuji navýšení kapacity dětí v židenických MŠ a ZŠ

Jmenuji se Jan Vaculín a ve svých 31 letech pracuji jako Projektový konzultant v oboru datových sítí a telekomunikací. Jsem rád, že práce v tomto oboru je pro mě i zábavou a navazuje na mé znalosti získané na VUT v Brně, fakultě sdělovací technicky. S dalších zájmových oblastí byl vyzdvihl trávení volného času s moji rodinou či při různorodých sportovních aktivitách. Ve svém věku vím, že ve dnešním hektickém světě je nejdůležitější umět i vypnout a najít si maximum času pro svoji rodinu a své blízké. Veškerá práce spojená s naší městkou částí či městem Brnem je moje drobná investice do společné budoucnosti nás všech.

Rodina je základ společnosti

"Rodina je základ společnosti" - na první pohled se může zdát, že pouze opakuji známé klišé. To ale není mým cílem. Rád bych spíše zdůraznil co skutečně cítím a co si myslím, že je hlavním motorem nás všech, kteří již mají vlastní rodinu. Je to již delší dobu, ale i já si pamatuji, že dříve takové heslo bylo i pro mě spíše prázdnou frází. Díky tomu, že již tři roky jsem i hrdým otcem, mohu s klidem říci, že již vím, jak pravdivé takové tvrzení může být. Nejen z tohoto důvodu se snažím maximum svého volného času věnovat svoji rodině a svým blízkým. Část svého volného času již několik let věnuji rodině nejen touto přímou formou, ale snažím se i jakousi nepřímou cestou při práci pro naši městkou část a město Brno jako takové. Věřím, že tak pomáhám nám všem a tím i moji rodině.

Jako otec/manžel/občan znám každodenní potřeby, starosti i radosti běžné rodiny, která žije v našem krásném městě. Jsem patriot, tak proto tvrdím, že naše město je krásné. To ale není to samé jako dokonalé. K dokonalosti se nejspíše nikdy nedostaneme, ale mělo by to sloužit jako cíl pro naši práci. Jako zastupitel MČ a člen politické strany stojící v čele vedení města Brna zase vím, jaké možnosti v reálném světě volení zástupci mají. Ve skutečném světě není nikdy lehké plnit veškeré potřeby nás všech, ale věřím, že díky tomu, že sám zažívám to co většina z občanů MČ či města Brna, se vždy lépe vcítím do potřeb našich rodin a mohu si vždy zvolit ty nejvhodnější priority v danou chvíli.

Jelikož jsou zástupci do vedení obce voleni vždy na 4 roky, je vhodné si hned na začátku stanovit své hlavní cíle. Pouze tak je člověk schopen v závalu každodenních požadavků, stále nad tím vším vidět své původní cíle a tomu podmiňovat své rozhodování. Pro rodiny vidím dvě základní oblasti, kde jim obec může být nápomocna a kde dobrou středně a dlouhodobou politikou může život rodin zpříjemnit či ulehčit.

První oblastí jsou volnočasové aktivity, kde věřím, že základem jsou prostory a aktivity pro trávení volného času nejen dětí,  ale i celých rodin. Mezi hlavní možnosti obce patří údržba a rozvoj hřišť všeho druhu (dětská hříště, fit parky, sportovní hřiště), zelených ploch a parků pro odpočinek nebo relaxaci a také podpora všech dobrovolných aktivit, které jsou zaměřeny pro děti i dospěláky každého věku. Zde chceme pokračovat v nastartovaném trendu a zejména dotáhnout dlouhodobé a finančně náročné akce. Více se zaměřit na pravidelnou údržbu současných ploch pro děti a rodiny a využít co možná nejvíce nevyužívaných prostor pro vytvoření nových volnočasových a klidových oáz v naší MČ. Jsme pro propagaci, spolufinancování čí záštitu nad všemi druhy činností pro rozvoj (duševní i tělesný) nebo sblížení našich občanů v naší MČ.

Druhou velkou oblastí jsou školy a školky. Tím, že budeme pokračovat v kvalitní údržbě nám svěřených MŠ a ZŠ, zajistíme příjemné a bezpečné prostředí pro vzdělávaní našich dětí a jejich lepšímu uplatnění v dalším životě. Nadále budeme lpět na vysoké kvalitě prostředí a zejména pak na nejvyšším standardu pedagogického sboru, který bude poskytovat vzdělávání, podporu i zajímavé životní zážitky všem svým žákům. K tomu nám mají dopomoci specializovaní psychologičtí pracovníci na školách a podpora všech aktivit, které školy pořádají pro své žáky. Velmi se nám osvědčila i spolupráce s jinými školami ze zahraničí, kde v tom chceme nadále pokračovat a podpoříme rozšíření i na další školy z naší MČ. Z pohledu rodičů víme o dlouhodobé potřebě rozšířit počty míst v MŠ a samozřejmě v 1. třídách ZŠ. Již toto volební období jsme se snažili minimalizovat následky krátkodobého vidění předchozích vedení radnice, kdy docházelo ke snižování počtu míst v MŠ a dlouhodobému zanedbání údržby současných MŠ, které také ohrožovalo celkové počty míst pro naše děti. Chceme využít stejné priority na vládní úrovni a použít maximum prostředků z plánovaných fondů na udržení a zejména rozvoj míst v MŠ i prvních třídách ZŠ. Tím, že poskytneme dostatek míst v našich MŠ a ZŠ našim dětem, docílíme nejen jejich řádného vzdělání, lepšího začlenění do kolektivu a nalezení kamarádů, ale dáme tím i více prostoru jejich rodičům pro snadný návrat do své práce a případně i pro jejich volnočasové aktivity.

Pouze kombinovanou podporou všech výše uvedených oblastí můžeme zajistit postupné zdokonalování naší krásné MČ a města Brna jako celku. My všichni v ČSSD věříme, že se tím zase o trochu více přiblížíme našemu společnému cíli...

Ing. Jan Vaculín