Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Židenice.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brno-Židenice a kandidátech ČSSD za Brno-Židenice.

 


Hřiště pro rodiny, psychology pro školy

St 01.10.2014 16:12

„Rodina je základ společnosti“ - na první pohled se může zdát, že pouze opakuji známé klišé.

„Rodina je základ společnosti“ - na první pohled se může zdát, že pouze opakuji známé klišé. Rád bych spíše zdůraznil, co si myslím, že je hlavním motorem nás všech, kteří již mají vlastní rodinu. Díky tomu, že již tři roky jsem hrdým otcem, mohu s klidem říci, že již vím, jak pravdivé takové tvrzení může být.

Jako otec/manžel/občan znám každodenní potřeby, starosti i radosti běžné rodiny, která žije v našem krásném městě. Jako zastupitel MČ a člen politické strany stojící v čele vedení města Brna zase vím, jaké možnosti v reálném světě volení zástupci mají. Vždy prosazuji potřeby našich rodin a volím řešení, která mají pomáhat nám všem.

Pro rodiny vidím dvě základní oblasti, kde jim obec může být nápomocna a kde dobrou středně a dlouhodobou politikou může život rodin zpříjemnit či ulehčit.

První oblastí jsou aktivity pro trávení volného času nejen dětí, ale i celých rodin. Mezi hlavní možnosti obce patří údržba a rozvoj hřišť všeho druhu (dětská hříště, fit parky, sportovní hřiště), zelených ploch a parků pro odpočinek nebo relaxaci a také podpora všech dobrovolných aktivit, které jsou zaměřeny pro děti i dospěláky každého věku. Zde chci pokračovat v nastartovaném trendu a zejména dotáhnout dlouhodobé a finančně náročné akce. Také se více zaměřit na pravidelnou údržbu současných ploch pro děti a rodiny.

Druhou velkou oblastí jsou školy a školky. Tím, že budeme pokračovat v kvalitní údržbě nám svěřených MŠ a ZŠ, zajistíme příjemné a bezpečné prostředí pro vzdělávaní našich dětí a jejich lepšímu uplatnění v dalším životě. Jako členové ČSSD si vážíme náročné práce našich kantorů a chceme jim pomáhat mimo jiné i vytvořením specializovaných psychologických pracovníků na školách. Velmi se nám osvědčila i spolupráce s jinými školami ze zahraničí, kde v tom chceme nadále pokračovat. Víme o dlouhodobé potřebě rozšířit počty míst v MŠ a samozřejmě v 1. třídách ZŠ. Chceme využít stejné priority na vládní úrovni a použít maximum prostředků z plánovaných fondů na udržení a zejména rozvoj míst v MŠ i prvních třídách ZŠ.

Pouze kombinovanou podporou všech výše uvedených oblastí můžeme zajistit postupné zlepšování života naší MČ a města Brna jako celku.

Ing. Jan Vaculín

ZŠ Gajdošova – celková rekonstrukce tělocvičny, položení umělého povrchu školního hřiště a vnitřní úpravy pro ŠVP Montessori. 

Opravili jsme školu Montesorri na ZŠ Gajdošova

 

MŠ Šaumannova - kompletní zateplení vč. výměny oken, financováno z fondů OPŽP (EU dotace).

MŠ-Šaumannova

 

Park Bubeníčkova - kompletně zrekonstruovaný pomocí dotací z EU

Park-Bubeníčkova