Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Židenice.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brno-Židenice a kandidátech ČSSD za Brno-Židenice.

 


František Antonín Grimm a „jeho“ zábrdovický zámek

Čt 30.01.2014 00:38

Málo známý zábrdovický zámek představuje jednu z mála starých architektonických památek na území Židenic.

Nevelký a málo známý zábrdovický zámek představuje jednu z mála starých architektonických památek na území naší městské části a zároveň je zde jedinou památkou tohoto typu. Zámek byl vystavěn v roce1785 ajeho projektantem byl významný brněnský architekt František Antonín Grimm.

František Antonín Grimm měl pro práci architekta ty nejlepší výchozí podmínky. Narodil se roku 1710 v rodině zednického mistra Mořice Grimma, který na počátku 18. století ovládl téměř veškerou stavitelskou produkci v Brně. U svého otce získával mladý František své první zkušenosti v oblasti architektury a následně jej otec poslal do Vídně. Během svého školení v hlavním městě mocnářctví se Grimm učil zřejmě i u mistra D. F. d’Allia a podílel se pravděpodobně i na výstavbě kláštera v Klosterneuburgu. Ve Vídni se rovněž Grimm setkal s Ditrichštejny. Právě pro tento šlechtický rod posléze začal mladý architekt pracovat a mezi jeho první projekty patřily například Ditrichštejnský palác v Brně nebo zámek v Kupařovicích.

Roku 1739 se Grimm vydal do zahraničí. Nejprve působil v Římě v ateliéru Nicola Salviho, následně procestoval řadu měst v severní Itálii, odkud zamířil na krátko do Paříže a roku 1741 se vrátil do Vídně. V letech 1743–1745 se Grimm definitivně usadil na Moravě. Zde potom projektoval celou řadu zámků i dalších staveb. Pro rod Ditrichštejnů vytvořil několik projektů týkajících se brněnského kláštera milosrdných bratří či pro mikulovský zámek. Ze čtyřicátých let pochází také projekt zámku v Borotíně. V padesátých letech Grimm projektoval například kapli sv. Františka Xavera na Švábce v Brně, letohrádek a chrám ve Žďárné či přestavbu brněnské kaple u kapucínů. Z dalších dvou desetiletí potom pocházejí významné počiny jako například zámek v Bystřici pod Hostýnem, zámek v Napajedlech, druhá fáze stavby zámku ve Vizovicích, palác královopolských kartuziánů v Brně a další.

Na sklonku svého života se nyní už slavný architekt zapsal i do podoby dnešní městské části Brno-Židenice. Zábrdovický zámek vznikl z bývalých sýpek premonstrátského kláštera v roce 1785 pro správní potřeby klášterního panství. Patrová dvoukřídlá budova krytá vysokou valbovou střechou se nachází na břehu Svitavy severozápadně od někdejšího kláštera v areálu brněnské Zbrojovky hned v sousedství vrátnice na ulici Lazaretní. Zámek v roce 1829 koupili Ditrichštejnové, avšak během následujících téměř sto let se v jeho držení vystřídalo několik dalších rodů. Zámek však vždy sloužil jen jako kanceláře a úřednické byty. V letech 1925–1929 se potom zámek dostal do držení Zbrojovky a byl využíván pro její administrativní potřeby.

Ojedinělé památce naší městské části hrozil před několika lety zánik, když se zámek ocitl mezi budovami, jež měl nový majitel v úmyslu zbourat. Proti tomuto plánu v roce 2008 vystoupilo Občanské sdružení Židenice pro občany, žádající ochranu zámku jakožto architektonické památky. Tu sice zábrdovický zámek nezískal, ale alespoň prozatím stále stojí, a tak si i dnes můžete prohlédnout jedno z posledních děl slavného moravského architekta Františka Antonína Grimma.

Milan Strmiska

Zdroj: Židenický Zpravodaj