Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Židenice.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brno-Židenice a kandidátech ČSSD za Brno-Židenice.

 


Fórum ŽZ okem redaktora…

Út 03.09.2013 22:13

Jako občan Židenic i jako předseda redakční rady Židenického Zpravodaje jsem rád, že již řadu let nabízí tento radniční měsíčník prostor pro názory občanů. Pro vaše názory je tu právě sekce s názvem „Fórum“…

Již v počátku jsme v rámci obdobných radničních periodik patřili spíše k průkopníkům a ani dnes řada jiných městských částí nedává tento prostor svým občanům. Já osobně to vidím jako velkou chybu a jsem rád, že minimálně v tomto můžeme sloužit jako vzor ostatním. Věřím, že mohu mluvit za většinu mých kolegů podílejících se na směřování ŽZ, a za nás všechny touto formou poděkovat všem občanům, kteří zasílají své příspěvky. Bohužel ne vždy je v našich silách uveřejnit v tištěné formě ŽZ všechny zaslané příspěvky, ale pokud je to alespoň trochu možné, tak takové příspěvky vždy zveřejňujeme v elektronické formě ŽZ. Určitě vřele doporučuji pravidelně navštěvovat i naše webové stránky, kde naleznete nejen všechny starší výtisky, ale je tu i další možnost veřejné diskuze nad jednotlivými příspěvky a tématy. Za dobu mého působení v redakční radě ŽZ jsem již musel hodnotit celou řadu příspěvků, které se často velmi lišily. Jako zástupce redakční rady vždy striktně dbám na nevstupování do obsahu vlastních příspěvků a to i když jejich formální stránka silně pokulhává za běžným standardem. Naopak jsem velmi rád za každý i drobný příspěvek běžného občana, který touto formou vyjadřuje svůj názor na dění v Židenicích. Jak už to bývá v našich krajích zvykem, tak většina příspěvků je hodně kritických a to nejen na dění v Židenicích, ale i v celé společnosti. Pokud vím, tak vždy jsou kritické názory napříč radnicí diskutovány a vždy se hledá možnost nápravy. Někdy je to relativně snadné, ale často je to nad rámec běžných možností nebo dokonce pravomoci našich zvolených zástupců samosprávy. I když osobně nejsem velký zastánce dnešního trendu ve všech médiích spočívající v šíření negativních informací a nálad, ale pokud jde o rozumnou výtku nebo návrh pro zlepšení našeho okolí, tak takový příspěvek uvítám a podpořím uveřejnění v ŽZ. Na druhou stranu bych rád poděkoval i všem občanům, kteří se touto formou s námi podělí o nějakou pozitivní informaci nebo příjemnou zkušenost z Židenic. Každá i drobná pochvala nebo dobrá zprávy vždy potěší a jak věřím, zlepší i náladu čtenáře.

Tedy závěrem ještě jednou děkuji všem přispívatelům do ŽZ a vyzývám i Vás ostatní, abyste se s námi podělili o vaše názory nebo postřehy z Židenic. A již dopředu se omlouvám všem pisatelům, jejichž příspěvek se v závalu nově příchozích názorů nemusí vejít do tištěné verze ŽZ. Věřím, že i v elektronické verzi bude každá zajímavá informace přínosná a může zlepšit naše prostředí i vzájemné soužití v Židenicích.

Jan Vaculín, předseda redakční rady ŽZ