Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Židenice.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brno-Židenice a kandidátech ČSSD za Brno-Židenice.

 


Dotace pro Židenice

St 05.06.2013 22:18

S radostí mohu oznámit, že se nám podařilo zajistit z rozpočtu města dotaci ve výši 6 600 000,- Kč.

Vážení žideničáci,

rozpočet městské části se musí každoročně vypořádat s mnoha požadavky jak v provozních tak i kapitálových výdajích. Vedení radnice městské části Brno–Židenice stojí každoročně před složitým úkolem zajistit dostatek finančních prostředků v oblasti školství na provoz škol a školek, v oblasti správy majetku na zajištění úklidů a údržby komunikací a veřejné zeleně, v oblasti bytového hospodářství na zajištění pokud možno kvalitního bydlení pro naše občany.

Vedle tohoto krátkého výčtu oblastí, které musí být finančně zajištěny jsou i další provozní výdaje, neméně důležité, ale rozepisovat se o nich by znamenalo zabrat celý zpravodaj pro tento článek.

Mimo provozní výdaje, které zajišťují, jak už napovídá název provozní výdaj, standardní provoz zařízení zabývající se činnostmi výše uvedenými je úkolem vedení radnice zajistit finanční prostředky pro investice do majetku, který je městské části Brno - Židenice svěřen. Jedná se o bytové domy, kde se nachází přibližně 2400 bytů, 60 nebytových prostor, 4 školy, 8 školek, chodníky, komunikace, dětská hřiště, parky.

Ne vždy na to rozpočet městské části stačí. Snažíme se proto zajisti finance z různých dostupných dotací. Operační programy EU, dotace z ministerstev, jihomoravského kraje a v neposlední řadě dotace z města Brna. S radostí mohu oznámit, že se nám podařilo zajistit z rozpočtu města dotaci ve výši 6 600 000,- Kč, které budou použity v oblasti školství a obnovy bytového fondu. Konkrétně se jedná o dotace na rozšíření tříd Montesori v ZŠ Gajdošova  ve výši 2 500 000,- Kč, rekonstrukce MŠ Koperníkova - rozšíření kapacity školky ve výši 2 000 000,- Kč, pořízení konvektomatu do kuchyně v MŠ Family Mazourova ve výši 100 000,- Kč a modernizaci 3 výtahů v domovním celku Stará osada 20,22 a24 ve výši 2 100 000,- Kč.

Jako zastupitel města Brna za městskou část Brno - Židenice sděluji kompetentním orgánům města Brna naše aktuální židenické problémy. Mohu potvrdit, že vedení města Brna a zastupitelé města Brna vnímají naše potřeby a pokud je to možné snaží se nám pomoci, nejen prostřednictvím dotací, za což jim patří dík.

Mgr. Marián Hnát
zastupitel města Brna a radní městské části Brna – Židenice