Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Židenice.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brno-Židenice a kandidátech ČSSD za Brno-Židenice.

 


Dotace jako správná investice židenickým občanům

Po 13.05.2013 22:32

Dotace jako správná investice židenickým občanům

Vážení občané Židenic,

rád bych reagoval na článek člena zastupitelstva města Brna za TOP 09 pana Vyskočila, který na webu židenické TOP 09 kritizuje ČSSD v komunální sociální politice a v přerozdělování dotací v sociální oblasti v roce 2013 v Židenicích. Nebudu psát o sociální politice TOP 09 na Ministerstvu sociálních věcí, kde všichni z médií sledujeme rozpor mezi velkolepými prohlášeními vládních představitelů TOP09 ajejich reálnou antisociální politikou (S-karty, placené školné…atd.), protože doufám, že tento trend nechtějí někteří komunální politici TOP 09 kopírovat (vzpomeňme např. na návrhy zástupců TOP 09 v Židenicích na maximální nájemné v obecních bytech, které by poškodilo více než 5. tisíc našich občanů).

Pan zastupitel za TOP 09 Vyskočil hovoří o práci komisí, které považuje za zbytečné, pokud s nimi Rada městské části či zastupitelstvo plně nesouhlasí. Je zarážející, že tento postoj zaujal až nyní, když již několik let spolupráce mezi aktuálními komisemi a radou probíhá a často se rozhodnutí Rady městské části liší od návrhů komise, a tato spolupráce a dialog byl v tomto volebním období pro rozvoj Židenic podle mého názoru prospěšný (nikoliv jak v době před 8 lety, kdy tehdejší vedení radnice např. rušilo komisi bydlení).

Komise je ze zákona poradní orgán rady, který pomáhá při jejím rozhodování. Protože toto vyplývá ze zákona, ctí jej jak Rada Jihomoravského kraje, tak i Rada města Brna. Tato poradní funkce přispívá k vzájemnému dialogu a pomáhá, kdy v některých případech zavčas podchytí nesprávné rozhodnutí komise. Letos z některých komisí byl schválen materiál, který byl v rozporu s pravidly přidělování dotací v Zidenicích (když žadatel měl např. chyby v účetnictví). Pravidla se mají ctít, nehledě na stranickou příslušnost či povolání.

Výsledkem návrhu dotací na Zastupitelstvu Židenic byl proto i letos kompromis, který i přes více než 20 pozměňovacích návrhů, byl většinou zastupitelstva napříč koalicí či opozicí schválen. A to je dobrá správa. Musím navíc zopakovat i fakt, že v žádostech některá sdružení spojená s církvemi získala omezené dotace. I přes můj nesouhlas s navrženou podobou církevních restitucí, řada zastupitelů respektovala snahu odluky státu od církve – to by se tedy mělo týkat financí, či dotací. A nebo jsou vládní restituce jen záminkou, jak získat pro někoho majetek, ale dále být dotován státem jako doposud?

Zastávám názor, aby o uvedených věcech se vedla diskuze, tak aby voliči si udělali představu, jaké postoje zastupitelé zastávají a zda s nimi voliči souhlasí či nikoliv. Dám proto předsedovi TOP 09 v Židenicích několik návrhů pro vzájemnou diskuzi - ať je práce komisí co nejméně politická, co nejvíce občanská, ale zároveň co největší prostor pro domluvu mezi komisemi, radou a zastupitelstvem.

Jako vklad za ČSSD do této debaty dávám návrh, aby dotace ve výši 1 300 tis. byla zachována i v době ekonomické krize, případně zda by se našel prostor v rozpočtu Židenic pro navýšení v případě kvalitních projektů skutečně sloužících židenickým občanům. Dotace jsou totiž jistou mírou investice do budoucnosti – do spolků, které pomáhají svými projekty židenickým dětem, rodinám či seniorům a neměly by sloužit jako nástroj krátkodobé politické moci. Tak jak to studenty učím i já ve svém civilním povolání učitele. Investice se projevují až po nějakém čase, což tvrdil i velký církevní myslitel protestantský teolog Martin Luther, že cestou k lepší budoucnosti je sázení jabloní, nikoliv snězení jablek.

PhDr. Jiří Nesiba, Ph.D., předseda ČSSD v Židenicích