Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Židenice.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brno-Židenice a kandidátech ČSSD za Brno-Židenice.

 


Doprava v Židenicích

St 08.10.2014 11:00

Dlouhá léta trpí Židenice především v oblasti ulic Gajdošova, Otakara Ševčíka, Svatoplukova kritické dopravní zatížení, které znepříjemňuje životní podmínky našich občanů.

Vysoká hlučnost a prašnost v těchto ulicích bude vyřešena pouze dostavbou Velkého městského okruhu (VMO). Velký městský okruh Brno bude po svém kompletním dobudování nejdůležitějším prvkem silniční části dopravního systému města Brna. Okruh, procházející městskými částmi mimo centrum města, bude směrově dělenou víceproudou komunikací rychlostního typu. Umožní rychlý a plynulý přesun automobilů z jedné strany města na druhou a odstraní neúnosnou dopravní zátěž řady hlavních ulic.

Plánovaný úsek městského okruhu v Židenicích bude po své realizaci řešením palčivého problému průjezdu naší městskou částí. Stávající trasování okruhu po ulicích Svatoplukova, Gajdošova a Otakara Ševčíka nepříznivě předěluje původně celistvou rezidenční část Brna. Kapacitně nedostačuje zejména křižovatka na Staré osadě, kde není neobvyklé ani hodinové zdržení v zácpě. Problémy má vyřešit vedení okruhu Vinohradským tunelem, který pomůže dopravě mezi Husovicemi, Židenicemi, Vinohrady, Líšní, Juliánovem a východním přivaděčem (tzv. výpadovkou na Olomouc). Omezené možnosti radnice při přípravě a následné realizaci jednotlivých úseků stavby VMO nám nezabrání razantně usilovat na všech úrovních státní správy a samosprávy o co nejrychlejší dostavbu VMO.

Dalším palčivým problémem, který se budeme snažit postupně řešit je nedostatek parkovacích míst především v sídlištních celcích. Naším cílem bude ve vhodných lokalitách zřídit nová parkovací místa, případně upravit vhodným dopravním řešením parkovací místa stávající, a tím uspokojit stále se zvyšující nároky obyvatel.

V neposlední řadě je nutno zmínit městskou hromadnou dopravu. V minulých létech jsme zajistili zachování tramvajového dopravního napojení na významný přestupní uzel na hlavním nádraží. Původně hrozilo, že o tento přestupní uzel přijdeme, ale díky intervenci židenických sociálních demokratů se tak nestalo. Pravidelně se setkáváme se zástupci Dopravního podniku města Brna a diskutujeme připomínky a požadavky našich občanů. Každým rokem dochází k dílčím úpravám na autobusových, trolejbusových a tramvajových linkách a my vždy tyto změny pečlivě sledujeme a snažíme se, aby Vašim připomínkám a požadavkům bylo vyhověno.

Za sebe i své kolegy ze sociální demokracie mohu slíbit, že nejen dopravní problematiku v naší městské části budeme řešit ke spokojenosti Vás občanů. 

Mgr. Marián Hnát