Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Židenice.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brno-Židenice a kandidátech ČSSD za Brno-Židenice.

 


ČSSD v Židenicích

Pá 04.10.2013 21:44

Úvodní slovo pro Židenické listy 2013.

Vážení občané Židenic, Juliánova a Zábrdovic,

dostává se Vám v tomto volebním období do rukou druhé číslo zpravodaje České strany sociálně demokratické působící v Židenicích. Minulý rok jsem byl zvolen předsedou této organizace a za svůj cíl jsem si dal nejen informovat Vás postupně o práci zastupitelů ČSSD v průběhu celého volebního období, ale ptát se také Vás občanů, na podněty a postřehy k naší práci. Naše heslo do voleb v roce 2010 znělo „Pracujeme pro Židenice“, což se zastupitelé ČSSD snaží naplňovat.

Doba je nyní plná zpráv o celostátní politice a předčasných volbách, které se budou konat dne25. a26. října 2013. V této souvislosti bych Vás požádal o podporu sociálnědemokratických kandidátů. S některými z nich i my v Židenicích projednáváme z pohledu komunální sféry řadu otázek, které nás trápí na obci. Často taková spolupráce a výměna zkušeností ať na úrovni města, kraje, či Parlamentu pomáhá k řešení problémů. Jako příklad možné spolupráce uvedu pro nás v Židenicích nejpalčivější problém s automobilovou dopravou na ulicích Otakara Ševčíka, Gajdošově a Svatoplukove. Řešení tzv. Velkého městského okruhu vyžaduje miliardové investice, které bez podpory nové vlády ČR nemůžeme financovat.

Mimo parlamentní volby, bych Vás nicméně se svými kolegy informoval, jaké výsledky jsme v souladu s naším programem prosadily na radnici naší městské části. ČSSD jako levicová strana minulý rok jako jediná strana v našem zastupitelstvu navrhla nezvyšování nájmů. Všichni naši zastupitelé se ohradili proti návrhu pravicových stran na tzv. maximální zvýšené nájemné v obecních bytech. I se stávajícím nájemným se snažíme udržovat bytový fond v dobré kondici, tak aby až vznikne z úrovně Zastupitelstva města Brna nová metodika prodeje obecních bytů, mohl být uspokojen co nejširší zájem stávajících nájemníků o odkup bytového fondu. Díky ekonomické situaci se snažíme investovat šetrně a uvážlivě, aby investice nebyly při změnách majitele pro obec v budoucnu nevýhodné. Zároveň snižujeme razantně dluh obce, který jsme zdědili po svých předchůdcích.

Snažíme se s koaličními partnery na opravy domů, ale i škol získávat úspěšně dotace z magistrátu města Brna či Jihomoravského kraje, které mohou přesáhnout 20 milionů, investovaných tento a příští rok převážně do škol a dětských hřišť.

Mimo to bych i rád připomněl naše drobné aktivity, které neunikly pozornosti řadě našich spoluobčanů jako jsou farmářské trhy, vytvoření partnerského města Gars am Kamp v Rakousku, pokračování kurzu „Počítače pro seniory“, či iniciování nové distribuce Židenického Zpravodaje. Podpora v populárním vítání občánků s dary pro nové rodiče či překvapením pro novomanžele při svatebních obřadech. Snažíme se mimo velká politická témata, aby i tato drobná práce byla součástí náplně činnosti židenické ČSSD.

Rádi bychom proto v této práci pokračovali, tak aby se chod radnice zefektivnil. Připravujeme příspěvkovou organizaci na úklidy, která by nám pomohla zlepšit čistotu našich ploch, o které se nyní starají soukromé společnosti. V souvislosti se zelení bychom rádi připravili projekt na opravu Karáskova náměstí, tak aby vyhovoval seniorům i dětem. V oblasti životního prostředí budeme prosazovat s koaličními partnery i nové lepší sběrné místo na odpad. Mimo to jednáme o novém atraktivnějším způsobu vedení obecní kroniky, tak aby občané se mohli co nejvíce seznámit s historií Židenic. Prosazujeme renovaci ukradených pamětních desek. Rádi bychom otevřeli i otázku zřízení obecních jeslí. V oblasti rozvoje obce se snažíme o vytvoření tzv. rozvojového plánu obce, který by napříč politickými stranami dal koncepční podklad pro budoucí rozhodování zastupitelstva obce.

Všechny tyto cíle a aktivity ČSSD ale lze realizovat jen za co nejširší podpory Vás občanů.

PhDr. Jiří Nesiba, Ph.D., předseda ČSSD v Židenicích