Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Židenice.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brno-Židenice a kandidátech ČSSD za Brno-Židenice.

 


ČSSD stojí již druhé volební období v čele Jihomoravského kraje

Po 07.10.2013 21:37

ČSSD stojí již druhé volební období v čele Jihomoravského kraje.

Mgr. Pavel Blažík

Vážení občané Židenic,

je mi ctí, že vás mohu na stránkách občasníku židenické ČSSD pozdravit jménem samosprávy Jihomoravského kraje. I když nejsem Žideničák, snažím se jako obyvatel sousedních Černovic průběžně sledovat dění ve vaší městské části i dobrou práci sociálnědemokratických politiků na zdejší radnici.

ČSSD stojí již druhé volební období v čele Jihomoravského kraje. Poprvé naše krajská kandidátka zvítězila ve volbách roku 2008, v loňském roce jsme pak toto vítězství obhájili. I přes trvající hospodářskou recesi a politiku pravicových vlád (nejdříve Topolánkovy, poté Nečasovy), které se všemožnými způsoby snažily házet krajům klacky pod nohy, se nám po celou tuto dobu podařilo udržet úroveň veřejných služeb, které kraj svým občanům poskytuje, ať už jde o provoz krajských nemocnic, domovů pro seniory či o dopravní obslužnost (integrovaný dopravní systém je nyní rozšířen již na celém území Jihomoravského kraje).

Sociální demokracie se od svého nástupu do vedení kraje také zaměřuje na co nejefektivnější hospodaření a co nejšetrnější nakládání s veřejnými prostředky. Důkazem budiž založení krajské společnosti CEJIZA (Centrální jihomoravský zadavatel). Jejím úkolem je realizace tzv. centrálních nákupů, tedy kumulace potřeb jednotlivých příspěvkových organizací (nemocnic, škol, domovů důchodců apod.) a pořízení příslušného zboží nebo služeb v jednom výběrovém řízení. Jen těmito výběrovými řízeními uspořil kraj do loňského roku přibližně 140 milionů korun.

Spolu s ostatními krajskými zastupiteli pocházejícími z brněnské ČSSD se snažíme nezapomínat ani na potřeby krajské metropole Brna a jeho městských částí, které se nezřídka stávají příjemci dotací poskytovaných z rozpočtu Jihomoravského kraje, ať už se jedná o podporu sportovní infrastruktury či jednotek dobrovolných hasičů, které v těchto městských částech působí. Namátkově bych zmínil finanční podporu ve výši 200 tisíc korun, která byla v loňském roce poskytnuta na investici do venkovního sportovního hřiště na ZŠ Gajdošova v Židenicích.

Přeji všem židenickým občanům příjemné prožití letošního babího léta a šťastnou ruku při nadcházejících předčasných volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Mgr. Pavel Blažík

člen Zastupitelstva Jihomoravského kraje za ČSSD