Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Židenice.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brno-Židenice a kandidátech ČSSD za Brno-Židenice.

 


Chrám Nanebevzetí Panny Marie v Zábrdovicích

Út 02.09.2014 22:41

Zábrdovický chrám Nanebevzetí Panny Marie patří k nejvýznamnějším památkám na území naší městské části.

Zábrdovický chrám Nanebevzetí Panny Marie patří k nejvýznamnějším památkám na území naší městské části a zároveň mezi nejzajímavější raně barokní stavby v Brně.

Základní kámen chrámu, jež navrhl známý italsko-švýcarský architekt Giovanni Giacomo Tencalla, mimo jiné autor farního kostela ve Valticích, přestavby zámku v Lednici či brněnského Dietrichsteinského paláce, a stavěl Pavel Weinverger, byl posvěcen 31. srpna 1661, avšak už o dva roky později stavbu přerušil vpád Tatarů. Chrám stojící na místě románské baziliky z počátku 13. století byl dostavěn na konci 60. let 17. století a 27. května 1669 byl posvěcen olomouckým biskupem Karlem Lichtensteinem. Náklady na stavbu dosáhly dvacet čtyři tisíc zlatých.

Práce na interiéru chrámu pokračovaly i v 70. letech 17. století, kdy byl například štafírován a zlacen vysoký oltář nebo byla postupně postavena spodní i horní část kostelní kazatelny. V 18. století docházelo potom k dalším úpravám a zvelebování chrámu. V roce 1703 dal opat Engelbert Hájek obnovit průčelí kostela a na severní věži zřídil za 702 zlatých hodiny. V roce 1710 byl potom interiér vydlážděn černými a bílými mramorovými pláty. Roku 1755 byla dokončena kaple Panny Marie, na jejíž oltář byla umístěna kopie obrazu Čenstochovské Madony posvěcená roku 1753 přímo v Čenstochové. V roce 1777 prošel radikální úpravou interiér chrámu. Raně barokní vybavení včetně fresek bylo tehdy nahrazeno novým. Poslední opat premonstrátského kláštera Michal Daniel Marave rozhodl údajně na základě návrhu Františka Antonína Grimma, architekta Zábrdovického zámku, o nové výzdobě stěn a úplné výměně kostelního mobiliáře v souladu se soudobým vkusem. Na počátku 80. let 18. století vznikla fresková výzdoba presbytáře a lodi, jejímž autorem byl Josef Winterhalder ml., sochařská výzdoba interiéru včetně hlavního oltáře a kazatelny Ondřeje Schweigla a obraz nanebevzetí Panny Marie pro hlavní oltář, který patří k nejlepším dílům vídeňského malíře Franze Antona Maulbertsche.

K posledním výraznějším změnám došlo až po zrušení kláštera, když ve druhé polovině 19. století byl změněn štít a znovu byly oplechovány báně, čímž chrám dostal prakticky dnešní podobu.

Památkově chráněný chrám byl na počátku 21. století rekonstruován. V letech 2002–2005 byla opravena střecha a od podzimu 2005 byl kostel pro veřejnost uzavřen z důvodu rozsáhlé vnitřní rekonstrukce. Znovu otevřen byl po opravách 1. října 2006.

Bohoslužby se v chrámu Nanebevzetí Panny Marie konají denně od 18:00 a v neděli také od 8:00. Kostel je pro veřejnost rovněž otevřen krátce před mší a po mši: denně cca 17:15–19:00 a v neděli navíc cca 7:40–11:00.

Mgr. Milan Strmiska, kronikář Židenic

Zdroj: Židenický Zpravodaj

Pohlednice z roku 1907

ChrmNanebevzetPannyMarievZbrdovicchamostpesekuokoloroku1907