Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Židenice.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brno-Židenice a kandidátech ČSSD za Brno-Židenice.

 


Bohumil Hrabal a Židenice

St 26.02.2014 20:28

O významu Bohumila Hrabala svědčí skutečnost, že v různých literárních zahraničních encyklopediích je prezentován mezi nejvýznamnější české spisovatele 20.století. Bývá řazen do dobré společnosti jako byl Karel Čapek, nositel Nobelovy ceny Jaroslav Seifert, či brněnský rodák Milan Kundera.

Pro nás v obci je důležité si připomenout, že Bohumil Hrabal se narodil 28. března 1914 v Židenicích na Blabínově ulici č. 47 jako Bohumil František Kylián, a právě letos je tomu 100 let od jeho narození. Jeho tvroba a vzpomínky se váží sice převážně k Polné, Nymburku či pražské Libni, kde prožil hlavní část svého života, ale rané dětství má ve svých vzpomínkách spojené s Židenicemi. Zde byl vychováván prarodiči do svých tří let.

Bohumil Hrabal psal svá díla novým stylem románu – volným proudem myšlenek. Kdo zná jeho nejznámější novely, ví, že se nejedná o obsáhlá složitá literární díla. Jeho myšlenky jsou na pomezí eseje či monologu spisovatele, který spíše povídá o sobě než o hrdinovi daného románu.

Tento styl vycházející z anglosaské tvorby tzv. proudu vědomí (angl. stream of consciousness) ovlivnil ve svém díle také spisovatele jako byl James Joyce či Marcel Proust. Filosoficky a psychologicky dokázal tento rys myšlení postihnout mj. prostějovský rodák Edmund Husserl. Bohumil Hrabal tak svým dílem dokázal skloubit nejen svůj spefický pábitelský pohled na svět, ale i vysoce intelektuální filosofickou reflexi světa kolem něj. A díky tomu byl a dodnes je velmi zajímavou postavou světových i českých literárních dějin. Jeho jazyk je natolik neobvyklý, že ani skoro půlstoletí od napsání jeho nejvýznaměších knih, nezestárl.

A my v Židenicích máme tu čest, že byl, i když krátce, naším spoluobčanem.

Proto pokud budeme mít čas, zkusme se začíst opět do jeho myšlenek či vzpomínek.    Nemůže nás překvapit, že Hrabal si na Židenice pamatoval velmi dobře. Jako dobrý pozorovatel proto ke svému dětství zaznamenal,  „…pamatuji se na slunce v pokoji, který vedl na ulici, když jsem otevřel oči, slyšel jsem volání, dupot bot, vrzání řemenů, když jsem se posadil, viděl jsem skupinu mužů v uniformách, byli to vojáci, shlukli se kolem pumpy a pumpovali vodu a nakláněli se a nabírali do dlaní vodu a chrstali si ji do tváře, tak docela vodou potřísněni, řadili se a mizeli mi, stoupali nahoru, na cvičiště, na Plecnikari, na Hády, na Glajdovku.“ (Bohumil Hrabal, Domácí úkoly z pilnosti, Praha 1982)

Otázka kterou si kladu dlouhou dobu, zda by nestálo za úvahu pojmenovat u nás v Židenicích po Bohumilu Hrabalovi nějakou školu, náměstí či jeho rodnou ulici?

Věřím, že by si to tento skromný spisovatel zasloužil….

PhDr.Jiří Nesiba, Ph.D., místostarosta