Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Židenice.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brno-Židenice a kandidátech ČSSD za Brno-Židenice.

 


Basník Zdeněk Rotrekl

So 07.06.2014 22:46

Basník Zdeněk Rotrekl

Klikněte pro zvětšení obrázku.

V měsíci červnu uplyne rok od smutného okamžiku, kdy nás opustil významný básník Zdeněk Rotrekl.

V měsíci červnu uplyne rok od smutného okamžiku, kdy nás opustil významný básník, prozaik, esejista a literární historik Zdeněk Rotrekl. Při této příležitosti si připomeňme jednu z nejvýraznějších postav naší poválečné literatury spjatou právě se Židenicemi, kde, v bytě na Staré Osadě, Rotrekl žil.

Zdeněk Rotrekl se narodil 1. října 1920 v Brně v rodině obchodníka se zahradnickými potřebami a své dětství prožil v domě na Obilním trhu, který byl později zničen během bombardování za druhé světové války. V roce 1940 absolvoval klasické gymnázium, časopisecky debutoval jako spisovatel, a rovněž stihl vydat svoji knižní prvotinu s názvem Kyvadlo duše.

Během druhé světové války Rotrekla postihlo totální nasazení, z kterého však uprchl a po zbytek války se skrýval. Po válce potom nastoupil ke studiu filozofie a historie na Masarykově univerzitě, publikoval časopisecky i knižně, a také byl aktivní v řadě organizací: ve Svazu vysokoškolského studentstva, Syndikátu českých spisovatelů, Moravském kole spisovatelů a Sdružení katolických spisovatelů a publicistů. V roce 1947 také vystoupil proti komunistickým snahám o cenzuru knižní tvorby.

Po převratu v únoru 1948 byl Rotrekl vyloučen ze studia a následně, v dubnu 1949, byl zatčen. 17. listopadu byl potom odsouzen k doživotnímu vězení. Po třinácti letech, během nichž také pracoval v uranových dolech, a s podlomeným zdravím byl propuštěn na amnestii.

V dalších letech pracoval jako dělník, avšak koncem šedesátých let se mohl opět podílet na kulturním dění a v roce 1968 také dokončil studia a získal titul PhDr. V dobách normalizace byl potom aktivní v několika disidentských skupinách.

Sedmdesátá a osmdesátá léta byla pro Zdeňka Rotrekla literárně velice plodná. V této době vydal v českých exilových nakladatelstvích i v domácím samizdatu řadu básnických sbírek. Mnohé další potom vyšly po listopadu 1989, kdy se Rotrekl vrátil do oficiálního kulturního života a obnovil svoji spolupráci s rozhlasem a Českou televizí. Také byl zakládajícím členem Syndikátu českých novinářů, Obce moravskoslezských spisovatelů a Konfederace politických vězňů.

Ve své literární tvorbě patří Rotrekl k předním představitelům katolického proudu české poválečné literatury. Nazvat jej však jen katolickým básníkem by bylo příliš zjednodušující. Jeho tvorba byla velice bohatá, ovlivněná surrealismem, barokem, blízká poezii Rainera Marii Rilkeho, v raných dílech i blízká dekadenci, ovlivněná Františkem Halasem. Mísily se v ní biblické motivy, vzpomínky na dětství, motivy politického věznění, zápas o lidskou identitu, svobodu a duši a mnoho dalších témat. Rotrekl byl rovněž experimentátorem navazujícím ve světové literatuře na Paula Valéryho, v domácí potom na Františka Halase, Josefa Palivce či Ivana Jelínka.

Zdeněk Rotrekl, držitel Řádu T. G. Masaryka, Ceny Karla Havlíčka Borovského, Řádu sv. Cyrila a Metoděje či Ceny Jaroslava Seiferta, zemřel 9. června 2013 v úctyhodném věku 92 let.

 Mgr. Milan Strmiska, kronikář Židenic

Zdroj: Židenický Zpravodaj